H70092z Základy jazzového klavíru I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Garance
MgA. Jiří Levíček
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:00–11:45 317, Út 11:50–12:35 317, Út 12:40–13:25 317, Út 13:30–14:15 317, Út 14:20–15:05 317, Út 15:10–15:55 317, Út 15:10–15:55 322, Út 16:00–16:45 322, Út 16:00–16:45 317
Předpoklady
EVER ( H70092l Základy jazzového klavíru I )
Přijetí ke studiu u přijímacích zkoušek. Znalost hry na klavír není podmínkou, nicméně vítáno je alespoň základní povědomí o hře na tento nástroj.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vštípit studentům základní technické dovednosti hry na klavír. První semestr je zaměřen především na správný posaz u nástroje, správné držení ruky a uvolněnost pohybového aparátu. Pokud student není seznámen s jazzovou harmonií (například u nepovinných předmětů pro studenty klasických kateder), je cílem předmětu také seznámit studenta se základy jazzové harmonie, aby byl schopen porozumět akordickým značkám.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- interpretace jednoduchých klavírních cvičení;
- zvládnout hru jednoduchých schémat oběma rukama zároveň, při hře je uvolněný a užívá správný posaz u nástroje;
- porozumět akordickým značkám;
- zvládnout základní dvouhlasé vedení tercií a septim za doprovodu basové linky v levé ruce.
Osnova
  • Správný posaz
  • Správné držení ruky
  • Uvolňovací cvičení
  • Cvičení na užívání váhy ruky
  • Vedení tercií a septim v rámci jazzové harmonie za doprovodu basové linky v levé ruce
Výukové metody
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70092z