HF SHUDBA Historická interpretace
Název anglicky: Historical Interpretation
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hin:N Historická interpretace

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.