HF ZPEV Zpěv
Název anglicky: Vocal studies
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie

Úvodní informace / Pokyny

Obor je realizován Katedrou zpěvu

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků, kteří jsou schopní se uplatnit v rámci kulturního průmyslu. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného oboru

- ovládají základní principy pedagogické práce

- mají hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury studijního oboru zpěv

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Interpretace vokální hudby v dějinném vývoji, Filosofie umění
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 1Z
HF:H60076zFyziologie a hygiena hlasu R. Havlíkz 1/1/11 1-
HF:HF0030zZpěv I Z. Šmukařkz 0/3/75 1-
HF:HF0053zStudium repertoáru s klavírem I M. Vaškováz 0/1/01 1-
HF:HF0067zInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 1P
HF:HF0099zLíčení Z. Šmukařz 0/1/01 1-
HF:HF0111zJevištní řeč I. Rozsypalováz 0/1/11 1-
HF:HF0118zZáklady herectví L. Sonkováz 0/2/11 1-
HF:HF0123zTeorie interpretace I -z 1/1/22 1Z
HF:HF0128zJevištní pohyb a tanec I F. Dofekz 0/2/01 1-
HF:HF0166zInscenační seminář I T. Krejčíz 0/8/04 1-
21 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 2Z
HF:H60076lFyziologie a hygiena hlasu R. Havlíkz 1/1/11 2-
HF:HF0030lZpěv I Z. Šmukařkz 0/3/75 2-
HF:HF0053lStudium repertoáru s klavírem I M. Vaškováz 0/2/01 2-
HF:HF0067lInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 2P
HF:HF0094lInterpretační kurzy I G. Rovňákz 0/13/131 2-
HF:HF0099lLíčení Z. Šmukařz 0/1/01 2-
HF:HF0111lJevištní řeč I. Rozsypalováz 0/1/11 2-
HF:HF0118lZáklady herectví L. Sonkovázk 0/2/11 2-
HF:HF0123lTeorie interpretace I -zk 1/1/43 2Z
HF:HF0128lJevištní pohyb a tanec I F. Dofekz 0/2/01 2-
HF:HF0166lInscenační seminář I T. Krejčíz 0/8/04 2-
24 kreditů

2 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 3Z
HF:HF0027zRočníkový výstup I Z. Šmukařz 0/2/43 3P
HF:HF0031zZpěv II Z. Šmukařkz 0/3/75 3-
HF:HF0054zStudium repertoáru s klavírem II M. Vaškováz 0/2/01 3-
HF:HF0068zInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 3P
HF:HF0112zVytváření postav I I. Rozsypalováz 0/2/01 3-
HF:HF0124zTeorie interpretace II -z 1/1/22 3Z
HF:HF0129zJevištní pohyb a tanec II F. Dofekz 0/2/01 3-
HF:HF0167zInscenační seminář II T. Krejčíz 0/8/04 3-
HF:HF0168zStudium operních recit. a ansámblů I T. Krejčíz 0/2/11 3-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 4Z
HF:HF0027lRočníkový výstup I Z. Šmukařkz 0/2/64 4P
HF:HF0031lZpěv II Z. Šmukařkz 0/3/75 4-
HF:HF0054lStudium repertoáru s klavírem II M. Vaškováz 0/2/01 4-
HF:HF0068lInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 4P
HF:HF0069lMetodika I I. Mikeskováz 2/0/22 4Z
HF:HF0095lInterpretační kurzy II G. Rovňákz 0/13/131 4-
HF:HF0112lVytváření postav I I. Rozsypalovázk 0/2/22 4-
HF:HF0124lTeorie interpretace II -zk 1/1/43 4Z
HF:HF0129lJevištní pohyb a tanec II F. Dofekz 0/2/01 4-
HF:HF0167lInscenační seminář II T. Krejčíz 0/8/04 4-
HF:HF0168lStudium operních recit. a ansámblů I T. Krejčíz 0/2/11 4-
29 kreditů

3 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) -z 2/1/02 5Z
HF:H60043zDějiny vokální hudby I M. Holáz 2/1/02 5-
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5Z
HF:H60288zPsychologie M. Bucharováz 1/1/22 5Z
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 5Z
HF:HF0028zRočníkový výstup II Z. Šmukařz 0/2/43 5P
HF:HF0032zZpěv III Z. Šmukařkz 0/2/84 5-
HF:HF0055zStudium repertoáru s klavírem III M. Vaškováz 0/2/01 5-
HF:HF0070zInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 5P
HF:HF0071zMetodika II I. Mikeskováz 2/0/22 5Z
HF:HF0073zPedagogická praxe I I. Mikeskováz 0/1/01 5-
HF:HF0113zVytváření postav II I. Rozsypalováz 0/2/01 5-
HF:HF0130zJevištní pohyb a tanec III F. Dofekz 0/2/01 5-
HF:HF0164zKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 5P
HF:HF0169zStudium operních recit. a ansámblů II T. Krejčíz 0/2/11 5-
HF:HJX00IzItalština pro hudební praxi K. Horáčkováz 1/2/02 5-
30 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) -zk 2/1/03 6Z
HF:H60043lDějiny vokální hudby I M. Holázk 2/1/03 6-
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6Z
HF:H60288lPsychologie M. Bucharováz 1/1/32 6Z
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 6Z
HF:HF0028lRočníkový výstup II Z. Šmukařkz 0/2/64 6P
HF:HF0032lZpěv III Z. Šmukařkz 0/2/84 6-
HF:HF0055lStudium repertoáru s klavírem III M. Vaškováz 0/2/01 6-
HF:HF0070lInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 6P
HF:HF0071lMetodika III I. Mikeskováz 2/0/22 6Z
HF:HF0073lPedagogická praxe I I. Mikeskováz 0/1/01 6-
HF:HF0096lInterpretační kurzy III G. Rovňákz 0/13/131 6-
HF:HF0113lVytváření postav II I. Rozsypalovázk 0/2/22 6-
HF:HF0130lJevištní pohyb a tanec III F. Dofekz 0/2/01 6-
HF:HF0164lKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 6P
HF:HF0169lStudium operních recit. a ansámblů II T. Krejčíz 0/2/11 6-
HF:HJX00IlItalština pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 6-
37 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60045zDějiny vokální hudby II M. Holáz 2/1/02 7-
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 7Z
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 7Z
HF:HF0029zRočníkový výstup III Z. Šmukařz 0/2/43 7P
HF:HF0033zZpěv IV Z. Šmukařkz 0/2/84 7-
HF:HF0034zInterpretace vokální literatury I Z. Šmukařz 0/2/21 7-
HF:HF0056zStudium repertoáru s klavírem IV M. Vaškováz 0/2/01 7-
HF:HF0072zInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 7P
HF:HF0074zPedagogická praxe II I. Mikeskováz 0/1/01 7-
HF:HF0114zVytváření postav III I. Rozsypalováz 0/2/01 7-
HF:HF0131zJevištní pohyb a tanec IV F. Dofekz 0/2/01 7-
HF:HF0165zKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 7P
HF:HF0170zStudium operních recit. a ansámblů III T. Krejčíz 0/2/11 7-
HF:HJX00IzItalština pro hudební praxi K. Horáčkováz 1/2/02 7-
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60045lDějiny vokální hudby II M. Holázk 2/1/03 8-
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 8Z
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 8Z
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 8Z
HF:HF0029lRočníkový výstup III Z. Šmukařkz 0/2/64 8P
HF:HF0033lZpěv IV Z. Šmukařkz 0/2/84 8-
HF:HF0034lInterpretace vokální literatury I Z. Šmukařz 0/2/21 8-
HF:HF0056lStudium repertoáru s klavírem IV M. Vaškováz 0/2/01 8-
HF:HF0072lInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 8P
HF:HF0074lPedagogická praxe II I. Mikeskováz 0/1/01 8-
HF:HF0097lInterpretační kurzy IV G. Rovňákz 0/13/131 8-
HF:HF0114lVytváření postav III I. Rozsypalovázk 0/2/22 8-
HF:HF0131lJevištní pohyb a tanec IV F. Dofekz 0/2/01 8-
HF:HF0165lKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 8P
HF:HF0170lStudium operních recit. a ansámblů III T. Krejčíz 0/2/11 8-
HF:HJX00IlItalština pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 8-
34 kreditů

5 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60047zDějiny vokální hudby III -z 2/1/02 9-
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 9Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 9P
HF:H70125Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 9Z
HF:HF0026zAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 9P
HF:HF0035zZpěv V Z. Šmukařz 0/2/84 9-
HF:HF0036zInterpretace vokální literatury II Z. Šmukařz 0/2/21 9-
HF:HF0057zStudium repertoáru s klavírem V M. Vaškováz 0/2/01 9-
HF:HF0115zVytváření postav IV I. Rozsypalováz 0/2/01 9-
HF:HF0171zStudium operních recit. a ansámblů IV T. Krejčíz 0/2/11 9-
34 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60047lDějiny vokální hudby III -z 2/1/03 10-
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 10Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 10P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář -z 0/0/01 10Z
HF:HF0026lAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 10P
HF:HF0035lZpěv V Z. Šmukařz 0/2/84 10-
HF:HF0036lInterpretace vokální literatury II Z. Šmukařz 0/2/21 10-
HF:HF0057lStudium repertoáru s klavírem V M. Vaškováz 0/2/01 10-
HF:HF0098lInterpretační kurzy V G. Rovňákz 0/13/131 10-
HF:HF0115lVytváření postav IV I. Rozsypalováz 0/2/01 10-
HF:HF0171lStudium operních recit. a ansámblů IV T. Krejčíz 0/2/11 10-
35 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci jsou definovány 2 skupiny povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1Z
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1Z
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2Z
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2Z
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3Z
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3Z
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4Z
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4Z
6 kreditů

Cizojazyčné předměty

Student je za studium povinen splnit alespoň dva semestry vybraného předmětu, musí tedy získat minimálně 5 kreditů 

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 1-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 1-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 1-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 1-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 2-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 2-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 2-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 2-
12 kreditů
2 ročník
ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 3-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 3-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 3-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 3-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 4-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 4-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 4-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 4-
12 kreditů
3 ročník
ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 5-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 5-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 5-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 5-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 6-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 6-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 6-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 6-
12 kreditů
4 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 7-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 7-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 7-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 7-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 8-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 8-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 8-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 8-
12 kreditů
5 ročník
ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 9-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 9-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 9-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 9-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 10-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 10-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 10-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 10-
12 kreditů

Volitelné