HJX00Iz Italština pro hudební praxi

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
3/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vybíralová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HJX00Iz/A: St 10:10–10:55 012, St 11:00–11:45 012, Čt 11:50–12:35 012, Z. Vybíralová
HJX00Iz/B: St 9:20–10:05 012, Čt 10:10–10:55 012, Čt 11:00–11:45 012, Z. Vybíralová
HJX00Iz/C: St 12:40–13:25 209, St 13:30–14:15 209, Čt 9:20–10:05 012, Z. Vybíralová
Předpoklady
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech úrovní A1 SERR až B2+ SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Zvládnutí italského jazyka na úrovni A1 až B2 SERR po stránce gramatické, lexikální, praktické i hudebněterminologické. Italština pro hudební praxi I - úroveň A2/B1, Italština pro hudební praxi II - úroveň B1+. Nepovinný jazyk Italština (pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A1 po B2. Povinný jazyk pro studenty oboru operní zpěv typ A - minimální dosažená úroveň B1+.
Výstupy z učení
Výstupy z výuky směřují k profesním kompetencím.
Osnova
Literatura
  • Vybíralová,Z.: Cvičebnice italské gramatiky pro mírně a středně pokročilé. Brno 2011. info
  • Vybíralová,Z.: Italsko-český slovník hudební terminologie, Brno, 2000. info
Výukové metody
Frontální výuka, práce s textem, využití AV materiálů, poslech s kontrolou porozumění, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení zimního semestru: 2 průběžné testy v semestru a závěrečný test v zápočtovém týdnu, vše splněno minimálně na 50%. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno účastí minimálně 70% včetně přednášek (omlouvání absencí dle SaZ čl.18, odst.1) a plněním zadávaných samostatných úkolů, mezi nimiž jsou i 3 testy v moodle.jamu.cz.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HJX00Iz