H60076l Fyziologie a hygiena hlasu

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Radan Havlík (přednášející)
Garance
MUDr. Radan Havlík
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování daného předmětu v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
 • Zpěv (program HF, Opdir:M5)
Cíle předmětu
Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen popsat vlastnosti školeného hlasu
- schopen popsat poruchy hlasu a jejich prevenci
- znát vyšetřovací techniky hlasu
- funkční poruchy hlasu u hlasových profesionálů a jejich řešení hlasovou terapií
- znát praktický nácvik dechových, fonačních a rezonančních cvičení
- schopen rozeznat typy jednotlivých pěveckých oborů
- schopen popsat sólový projev bel canto versus sborový zpěv
Osnova
 • Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka.
 • Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
 • -základní vlastnosti školeného hlasu
 • - školený hlas a jeho tvorba
 • - druhy zpěvního hlasu
 • - základní analýza jednotlivých druhů zpěvního hlasu z hlediska akustického
 • - poruchy hlasu - funkční a organické
 • - prevence hlasových poruch a pravidla hlasové hygieny
 • - anatomické a fyziologické poznámky ke sluchovému orgánu, význam sluchu pro hlas
 • - návštěva špičkově vybaveného foniatrického pracoviště, demonstrace
 • - vyšetřovací techniky, akustické analýzy hlasu a záznamu hlasového pole
 • - funkční poruchy hlasu u hlasových profesionálů a jejich řešení hlasovou terapií
 • - praktický nácvik dechových, fonačních a rezonančních cvičení s cílem optimalizovat fyziologickou hlasovou techniku v projevu bel canto
 • - pěvecký formant jako žádoucí součást pěveckého projevu, jeho podstata a nácvik
 • - fyziologické, technické a akustické rozdíly jednotlivých pěveckých oborů
 • - sólový projev bel canto versus sborový zpěv
Literatura
  doporučená literatura
 • Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie. Poruchy hlasu - základy fyziologie hlasu, diagnostika, léčba , reedukace a rehabilitace. Unitisk, Praha 1996. info
 • Wendler,J., Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Leipzig 1993. info
 • Miller, D..G.: Resonance in Singing. View Press, June 2008. 130 s. ISBN: 978-0-9755307-5-7
 • Dršata, J. et al.: Foniatrie - Hlas. Tobiáš 2011. 321 s. ISBN: 978-80-7311-116-8
 • FE MODEL OF ACOUSTIC SPACES AND ANALYSIS OF HUMAN VOCAL TRACT FOR ORDINARY AND SINGING VOICE – A PRELIMINARY STUDY, T. Vampola , J. Horáček, P. Krupa, J. G. Švec, R. Havlík, M. Lejska, Institute of Thermomechanics AS CR, Praha 2008 ISBN 978-80-87012-15-4
 • SINGER’S FORMANT: PRELIMINARY RESULTS OF MRI AND ACOUSTIC EVALUATIONS OF SINGERS, J. G. Švec, C. Herbst, R. Havlík, J. Horáček, P. Krupa, M. Lejska, D. G. Miller XV-th NATIONAL SEMINAR, Ústav termomechaniky AV ČR, PRAGUE 2008, ISBN 978-80-87012-15-4
Výukové metody
- kolektivní výuka.
- přednáška a cvičení
- diskuzní a heuristické metody
- metody slovní a názorně-demonstrační
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70% účast ve výuce, znalost probrané látky, průběžné ověřování znalostí.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H60076l