HF0111l Jevištní řeč

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Rozsypalová (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Rozsypalová
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 15:10–16:45 009
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poznat a zdokonalit mluvený projev, používaný v osobním životě. Na to navazuje jevištní podoba mluveného projevu, následně výslovnost a výraz projevu zpívaného, procvičuje se rozdíl mezi civilním mluveným projevem a jevištní řečí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat svůj mluvený projev
- používat příjemný, srozumitelný a kultivovaný hlas
- pohotově se vyjadřovat
- pracovat s textem
- uvědomit si sílu slov
- všechny tyto znalosti přenést na jeviště
- samostatně připravovat mluvené umělecké úkoly
Osnova
 • - práce na textech významných českých básníků a prozaiků
 • - práce na textech významných světových básníků a prozaiků
 • - rozdíl mezi čteným a mluveným projevem nejenom na jevišti
 • - spolupráce s pedagogem hlavního oboru při výslovnosti a výrazu
Literatura
  doporučená literatura
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, 2003. info
 • Božena Šmajsová Buchtová – Rétorika, vážnost mluveného slova – Grada Praha 2010
 • Eva Hájková – Rétorika pro pedagogy – Grada Praha 2011
 • Marie Maříková – Rétorika – manuál komunikačních dovedností – Professional - Praha 2002
 • Libuše Válková – Hlas individuality – AMU v Praze 2007
 • Sharon Ane Klingerová – Síla slov – Grada Praha 2015
 • Robin Kermode – Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali – Grada Praha 2018
Výukové metody
V hodinách se střídá přednáška s ukázkami z praxe a samotná práce studentů:
- dechová, artikulační cvičení
- čtený a improvizovaný mluvený projev
- práce na konkrétních úkolech z hlavního oboru
Metody hodnocení
70 % účast ve výuce (v případě potřeby nabídka nahrazení výuky). Ověření teoretických znalostí formou rozhovoru před celou skupinou. Prezentace čtyř připravených různých textů před celou skupinou. Písemně vyhotovený a prakticky provedený předem zadaný text na téma Opera. Zápočet.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0111l