HF0128l Jevištní pohyb a tanec I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. František Dofek (cvičící)
Garance
Mgr. František Dofek
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:50–18:25 007/A
Předpoklady
Dobrý zdravotní stav a fyzická kondice, pohybová koordinace, muzikalita, prostorové a rytmické cítění. Zvládnutí látky a ukončení předešlého semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dále procvičovat látku předešlého semestru z hlediska uvědoměle řízeného pohybu a tělesné zdatnosti. Rozvíjet pohybovou a taneční kulturu studentů se zřetelem na jevištní praxi. Prohlubovat estetiku a muzikalitu pohybu. Naučit se prociťovat uvědoměle vedený pohyb v pěveckém a hereckém projevu, získat schopnost vyzařování energie při práci s tělem. Praktické seznámení se základy českých lidových tanců a společenských tanců 19. století.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zvládne estetický a muzikální pohybový projev koordinovaný s pěveckou a hereckou akcí, bude schopen "řečí těla" předávat uvěřitelné a pravdivé emoce a energii směrem k divákovi
- bude schopen nastudovat a kultivovaně zatančit jednoduchý lidový tanec a krátký společenský tanec 19. století ve správném stylu a výrazu
Osnova
 • - dynamika a rytmika pohybu, temporytmus pohybové akce
 • - pohyb a prostor, princip opozice v pohybu, centrální a periferní pohyb
 • - "znělý" a "neznělý" pohyb, vyzařování tělesné energie v pohybu a její přenos na diváka
 • - pohyb a výraz, výrazové prostředky pro pohybovou charakterizaci postavy
 • - koordinace pěveckého a pohybové projevu
 • - pohybová improvizace
 • - nácvik některého z českých a moravských lidových tanců, technika základních tanečních kroků lidového tance
 • - nácvik některého společenského tance 19. století a jeho stylová prezentace (např. Česká beseda, francouzská kadrila aj.)
 • - pěstování smyslu pro citlivou partnerskou práci v párovém tanci
 • - pěstování smyslu pro živý výraz a pro stylovost v tanci
Literatura
  doporučená literatura
 • Kröschlová, E. : Jevištní pohyb (Herecká pohybová výchova). Praha, 1990. info
 • Kröschlová, E.: Dobové tance 16. až 19. století. Praha, 1981. info
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Kröschlová, J. : Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. Praha,1956. info
 • Kröschlová, J.: Nauka o pohybu, Praha 1975. info
 • Křížová, D.: Pohybová a herecká cvičení jevištního pohybu Evy Polzerové. Brno 2018 online zdroj https://is.jamu.cz/th/cwnz2/DAGMAR_KRIZOVA_DIPLOMOVA_PRACE.pdf
 • Weisová M.: 9 cenných cviků od fyzioterapeutů pro HSS, online zdroj: http://slunecnyzivot.cz/2016/02/9-cennych-cviku-od-fyzioterapeutu-na-bolesti-zad/
 • Kröschlová, J.: Výrazový tanec: taneční tvorba. Praha, 2002. ISBN 80-7068-106-3 Knihovna JAMU
 • Košíková, L.: Scénický lidový tanec a jeho výrazové prostředky [rukopis]: (vymezení, charakteristika, metodika). Brno, 1996.
 • Binderová, E.: České lidové tance: pro 1. až 6. ročník hudební a taneční školy Praha, 1990 ISBN 80-85027-08-9
 • Havelková, Hana.: Historie, teorie a metodika nácviku salonního tance Česká beseda. Brno 2016. online zdroj http://is.jamu.cz/th/15846/difa_m/
Výukové metody
Praktická cvičení doplněná teoretickým výkladem. Skupinová výuka v kolektivu.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a seminářích (80% docházka) a zvládnutí a předvedení základních pohybových dovedností podle daného obsahu předmětu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0128l