HF0099l Líčení

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
Garance
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Student specializace zpěv. Aktivní přístup ke studiu, motivace, tvořivost. Absolvování daného předmětu v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se základy různých typů líčení a úpravy vlasů na koncertním pódiu i na jevišti. Tyto poznatky pak následně využít v projektech a výstupech ve Studiu Devítka a v Komorní opeře HF JAMU a také v umělecké praxi.
Výstupy z učení
Student je schopen vhodně se nalíčit pro různé příležitosti a různé typy charakterů na jevišti. Je také schopen pracovat s parukou. Vše využívá v umělecké praxi.
Osnova
 • - čínské líčení
 • - klauni
 • - prohozené role (transsexuálové)
 • - tematické postavy (pohádkové postavy apod.)
 • - volná tvorba (tvořivost studentů)
Literatura
  doporučená literatura
 • Šestáková, Petra. Obrazová příručka o líčení. Grada 2007, ISBN 978-80-247-1981-8
 • Kiddová, Jemma. Dokonalý make-up. Ikar 2011, ISBN 978-80-249-1553-1
 • Grimas. Make-Up voor professional en hobby, Pkb.ed. edition 1992, ISBN 978-9071269059
 • JIRÁSKOVÁ, Marie a Hana CHARVÁTOVÁ. Líčení a maska Make up and masks. In Vidím, co neslyším. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2007. 2 s. Vidím, co neslyším. info
Výukové metody
Kolektivní výuka, cvičení, práce s líčidly, diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, práce s obrazem.
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní přístup k výuce během celého semestru, ukázka vlastního líčení.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0099l