HF0166z Inscenační seminář I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/8/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
Garance
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacích zkoušek a předpoklady k tvůrčí práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Inscenační seminář je přípravou posluchačů k účinkování v inscenacích Komorní opery HF JAMU a Studia Devítka. V prvním ročníku se jedná především o role němé, zaměřené na pohybovou stránku, mluvené slovo nebo na role činoherního typu.
Výstupy z učení
Absolvováním daného předmětu jsou studenti schopni uchopit menší roli po stránce herecké, hudební i pohybové. Účinkují především v projektech Studia Devítka a ročníkových projektech operních režisérů a to v pásmech operních árií, v různých hudebních fragmentech nebo jednoaktových operách.
Osnova
 • - charakteristika postavy
 • - výrazové prostředky
 • - vývoj postavy
 • - vztahy k ostatním postavám
 • - kontakt s partnerem na jevišti
 • - ztvárnění němé, pohybové, sborové či malé sólové role
Literatura
  doporučená literatura
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. : Kultura pohybu operního herce. Skripta JAMU, Brno 1965. info
Výukové metody
- cvičení, hudebně-dramatická laboratoř
- metody dovednostně-praktické
- metody inscenační a situační
Metody hodnocení
- příprava a zvládnutí alespoň jedné role v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka
- na základě toho udělení zápočtu
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0166z