Cíle studijního programu

Příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců – sólistů a komorních pěvců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

Cílem studia je připravit absolventa:

 • s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti včetně ovládnutí okruhu repertoáru hlavního předmětu oboru Zpěv

 • s hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů zpěvu

 • s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

 • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní projekty, projekty komorní opery a Studio Devítka, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí

 • se základními schopnostmi tvoření vědecké práce

Absolvent se během studia setkával s domácími i zahraničními odborníky v oboru Zpěv.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců – sólistů a komorních pěvců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

  Cílem studia je připravit absolventa:

  • s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti včetně ovládnutí okruhu repertoáru hlavního předmětu oboru Zpěv

  • s hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů zpěvu

  • s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

  • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní projekty, projekty komorní opery a Studio Devítka, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí

  • se základními schopnostmi tvoření vědecké práce

  Absolvent se během studia setkával s domácími i zahraničními odborníky v oboru Zpěv.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  • sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní koncertní recitály

  • člen divadelního souboru

  • člen vokálních komorních ansámblů

  • člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa

  • pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů

  Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích: pracovník v kulturních institucích

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent může pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
Zpev
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Hudební fakulta
Program zajišťuje