HF OPREZIE Operní režie
Název anglicky: Opera directing
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: HF OpRez Operní režie

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60241zDějiny operního divadla I -z 1/1/02 1Z
HF:H60297zRežie I V. Málekkz 0/2/015 1P
HF:H60317NzSeminář operní režie I -z 2/0/01 1P
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60241lDějiny operního divadla I -zk 1/1/03 2Z
HF:H60297lRežie I V. Málekkz 0/2/015 2P
HF:H60317NlSeminář operní režie I -z 2/0/01 2P
24 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H60242zDějiny operního divadla II -z 1/12 3P
HF:H60299zRežie II - abs. projekt -z 0/2/016 3P
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
32 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H60242lDějiny operního divadla II -z 1/1/03 4P
HF:H60299lRežie II - abs. projekt -z 0/2/016 4P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 4Z
32 kreditů

Volitelné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60261zPohybová výchova a choreografie I -z 1/01 1-
HF:H60301zRozbor a dramaturgie oper I -z 1/1/01 1-
HF:H60310zScénografie I -z 0/1/01 1-
3 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51130Manažerská psychologie A. Mikotovázk 1/1/22 2-
HF:H60261lPohybová výchova a choreografie I -z 1/01 2-
HF:H60301lRozbor a dramaturgie oper I -zk 1/1/02 2-
HF:H60310lScénografie I -z 0/11 2-
6 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60312zScénografie II -z 0/11 3-
HF:H60318NzSeminář operní režie II -z 2/01 3-
HF:H75013zČetba textů k teorii multimédií D. Matejzk 2/0/01 3-
3 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60312lScénografie II -z 0/11 4-
HF:H60318NlSeminář operní režie II -z 2/01 4-
HF:H75013lČetba textů k teorii multimédií D. Matejz 2/0/02 4-
4 kredity