HF HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Music Production
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hpro:B Hudební produkce

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 1Z
HF:H60123zHudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) -z 1/2- 1-
HF:H60209zKulturní projekt L. Pešl Šilerováz 1/0/02 1P
HF:H60249zOSHP I -kz 1/1/05 1Z
HF:H60276zPráce s počítačem I -z 1/11 1-
HF:H60285zProdukční seminář v KO I -z 2/04 1P
HF:H60401Mikroekonomie -zk 3/0/02 1Z
HF:H60408Sociologie médií a komunikace -zk 2/02 1-
HF:H80011zSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 1P
HF:H82033zPrávo pro manažery I -z 1/1/11 1-
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 2Z
HF:H60123lHudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) -zk 1/2/0- 2-
HF:H60209lKulturní projekt L. Pešl Šilerováz 0/1/12 2P
HF:H60222Makroekonomie -zk 0/0/02 2Z
HF:H60249lOSHP I -kz 1/15 2Z
HF:H60276lPráce s počítačem I -zk 1/12 2-
HF:H60285lProdukční seminář v KO I -z 2/04 2P
HF:H60405BProjektový management -kz 0/0/01 2-
HF:H80011lSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 2P
HF:H82033lPrávo pro manažery I -zk 1/1/12 2-
HF:H82047lKulturní politika L. Pešl Šilerovákz 2/0/02 2Z
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 2P
25 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:D60529zÚčetnictví -z 1/11 3-
HF:H40825Management -zk 1/1/02 3Z
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 3Z
HF:H60210zKulturní projekt -z 1/0/02 3P
HF:H60251zOSHP II -kz 1/1/05 3Z
HF:H60277zPráce s počítačem II -z 1/11 3-
HF:H60286zProdukční seminář v KO II - praktické výstupy -z 2/04 3P
HF:H60322zSeminář OSHP II: orchestrální akademie -z 1/01 3P
HF:H60400zMediální komunikace v praxi -zk 0/02 3-
HF:H60405AProjektový management v kultuře -kz 1/1/01 3P
HF:H80011zSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 3P
HF:H83033zPrávo pro manažery II -zk 2/2/22 3-
HF:H85032ABakalářský seminář -z 0/0/01 3Z
HF:H85043zFundraising -kz 1/1/31 3P
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:D60529lÚčetnictví -zk 1/11 4-
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 4Z
HF:H60210lKulturní projekt -z 1/0/02 4P
HF:H60251lOSHP II -kz 1/15 4Z
HF:H60277lPráce s počítačem II -zk 1/12 4-
HF:H60286lProdukční seminář v KO II - praktické výstupy -z 2/04 4P
HF:H60322lSeminář OSHP II: orchestrální akademie -z 1/01 4P
HF:H60400Mediální komunikace v praxi -zk 0/02 4-
HF:H70825Manažerská ekonomie -zk 0/02 4-
HF:H80011lSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 4P
HF:H83033lPrávo pro manažery II -zk 2/2/22 4-
HF:H85032Bakalářský seminář -z 0/0/01 4Z
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 4P
27 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ207Právo III B. Chládkovázk 2/0/42 5-
HF:H51129Základy manažerské psychologie -zk 1/1/02 5-
HF:H61546Řízení lidských zdrojů -zk 0/02 5-
HF:H80011zSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 5P
HF:H60002zPříprava bakalářské práce -z 0/0/05 5Z
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) -z 2/1/02 5Z
HF:H60253zOSHP III -z 1/1/012 5Z
HF:H60323zSeminář OSHP III - bakalářská práce -z 1/0/01 5Z
HF:H60399zMarketing -kz 1/12 5Z
HF:H73067zAbsolventský projekt -z 0/2/02 5Z
HF:HF0181zAbsolventský projekt L. Pešl Šilerováz 0/0/150 celkem 150 hodin přípravy, realizace a likvidace projektu + konzultací.6 5P
37 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML207Právo III B. Chládkovázk 2/0/42 6-
HF:H80011lSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 6P
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 6P
HF:H60002lPříprava bakalářské práce -z 0/0/05 6Z
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) -zk 2/1/03 6Z
HF:H60253lOSHP III -z 1/1/012 6Z
HF:H60399lMarketing -kz 1/12 6Z
HF:H73067lAbsolventský projekt -z 0/2/02 6Z
HF:HF0181lAbsolventský projekt L. Pešl Šilerováz 0/0/150 celkem 150 hodin přípravy, realizace a likvidace projektu + konzultací.6 6-
34 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
6 kreditů

PV předměty

Definovat podminky

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H73023Základy rétoriky a hlasové výchovy L. Pešl Šilerováz 2/0/01 --
HF:H75021AzSamostatná produkce L. Pešl Šilerováz 1/0/02 --
HF:H85020Účast na konferenci či odborném setkání -z 0/0/02 --
HF:HF0182zVideo a poslechový seminář pro hudební produkci -z 2/0/01 --
7 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H75021AlSamostatná produkce L. Pešl Šilerováz 1/0/02 --
HF:HF0184lExkurze - koncertní a operní provoz -z 0/0/251 --
4 kredity

Volitelné