H60285z Produkční seminář v KO I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zdeňka Vlachovská (přednášející)
Garance
Ing. Zdeňka Vlachovská
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60285l Produkční seminář v KO I )
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu hudebního manažerství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální předmět Produkční seminář I. se zaměřuje na teoretickou výuku nástrojů ke zvládnutí produkčních úkolů při realizaci praktických uměleckých výstupů. Jeho cílem je vést studenta při realizaci praktických uměleckých výstupů hudebně-dramatických děl realizovaných v rámci Studia Devítka na pozici produkce a Komorní opery na pozici asistenta produkce ve fázi předprojektové, projektové i poprojektové.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat znalosti a dovednosti při samostatné produkční práci na projektu při přípravě, realizaci a vyhodnocení hudebně dramatického díla malého rozsahu (představení 30-40 minut);
- aplikovat znalosti a dovednosti při práci asistenta produkce na projektu při přípravě a realizaci hudebně dramatického díla velkého rozsahu (představení 90-120 minut);

1/dosažené odborné znalosti
Student dokáže:
-analyzovat zadanou realizaci projektu malého rozsahu
-připravit produkční plán realizace inscenace hudebně-dramatického díla malého rozsahu

2/dosažené odborné dovednosti
Student umí:
-rozpracovat jednotlivé kroky k realizaci všech potřeb projektu
-zvolit správné metody a nástroje k realizaci produkčních úkolů
-používat softwarový nástroj pro plánování
-prezentovat a diskutovat své návrhy řešení v realizačním týmu, produkčním týmu i s pedagogem předmětu

3/dosažené obecné způsobilosti
Student je schopen:
-definovat potřeby projektu a zvolit způsob řešení, definováním produkčního úkolu
-vytvořit dlouhodobý plán realizace
-vytvořit krátkodobý detailní plán realizace
-spolupracovat v týmu
-plnit zadané úkoly v souladu s naplánovanými termíny
-komunikovat v týmu, diskutovat a dojít k dohodě řešení
Osnova
  • Struktura produkční práce, základy produkční komunikace, struktura produkce hudebně dramatického díla, struktura produkce multimediálních projektů, struktura produkce v podmínkách HF JAMU, základní produkční technologie, vytvoření kontaktů pro řešení produkčních úkolů.

    Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literatura
  • statut HF JAMU. info
  • organizační řád Komorní opery HF JAMU. info
  • organizační řád studia Devítka HF JAMU. info
  • katalogy firem. info
  • www vyhledávače. info
  • autorský zákon. info
Výukové metody
Cvičení
FORMY VÝUKY
- seminář
- praktická práce na projektu malého rozsahu - samostatná práce na pozici produkce
- praktická práce na projektu velkého rozsahu - asistenční práce na pozici asistenta produkce
METODY VÝUKY
- přednáška
- metody vytváření dovedností
- samostatná práce studenta
- kritické myšlení
- diskuzní metody
Metody hodnocení
Zápočet
HODNOCENÍ
-analýza výsledků činnosti studenta během projektu
-soustavné sledování výkonu studentů
-docházka studentů do semináře
-samostatná příprava studentů na vykonání produčních úkolů
-praktická realizace produkčních úkolů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.