H60210l Kulturní projekt - mezinárodní hudební soutěž

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/1/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Polášková (přednášející)
Garance
Ing. Jana Vondráčková
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60210z Kulturní projekt - umělecké zastupování )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Letní semestr:
  - vyhodnocení průběhu uplynulého ročníku soutěže po stránce odborné i organizační
  - příprava aktuálního ročníku SLJ (propagace, Internet, média)
  - kontaktování porotců, vypsání soutěže, ekonomické zajištění, uzávěrka přihlášek, kontrola slnění soutěžních podmínek, vypracování harmonogramu soutěže, organizační zajištění průběhu soutěže (ubytování a stravování soutěžících a porotců, evidence sponzorských příspěvků),
  - aktuální propagace soutěže, (rozhlas, tisk), osobní přítomnost během soutěže, operativní řešení aktuálních problémů oznámení výsledků sponzorům a sdělovacím prostředkům
Literatura
 • návrh vítězného projektu. info
 • další literatura bude navržena pedagogem na základě zvoleného projektu. info
 • Statut Soutěže o cenu Leoše Janáčka. HF JAMU 1997. info
 • Soutěžní podmínky aktuálních národních a mezinárodních soutěží. info
 • Dokumentace minulých ročníků soutěže. info
Výukové metody
V obou semestrech bude výuka probíhat formou pravidelných pracovních setkání. Jejich náplní bude jak částečná teoretická příprava projektů, tak samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen v obou semestrech zápočtem.

Získání zápočtu se odvíjí od vlastní účasti studentů na projektu na základě dohody s pedagogem. Každý ze studentů se aktivně zapojí do realizace projektů a aktivně se zúčastní výuky.

Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.