H60209z Kulturní projekt - produkce festivalu

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zdeňka Vlachovská (cvičící)
Garance
Ing. Zdeňka Vlachovská
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60209l Kulturní projekt - umělecké zastupování )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické osvojení si základních organizačních postupů v oblasti festivalu klasické hudby.
Osnova
 • V zimním semestru je realizován umělecký projekt - spolupráce na Mezinárodním festivalu Setkávání nové hudby Plus a dílčím způsobem na konferenci Musica Nova.
  Konkrétně se jedná zejména o následující aktivity:
  1. Ustanovení organizačního týmu, rozdělení jednotlivých rolí a úkolů
  2. Zajištění zdárného průběhu (operativa), komunikace uvnitř týmu i směrem navenek
  3. Zajištění PR a propagace
  4. Komunikace s interprety a hosty festivalu
  5. Spolupráce se zvukaři a AV technikou
  6. Zajištění aktuální webové stránky
  7. Tvorba průvodních slov a koncertních programů
  8. Tvorba projektové dokumentace a závěrečné zprávy projektu.
Literatura
 • Jako podklad slouží především závěrečné zprávy předchozích ročníků, které jsou k dispozici u pedagoga předmětu.
Výukové metody
Cvičení, týmová setkání, pracovní porady, samostatná činnost a individuální příprava, konzultace s pedagogem předmětu i externími odborníky vstupujícími pravidelně do projektu.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě splnění praktických zadaných úkolů a obhájení závěrečné zprávy na konci semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.