HF MULTIM Multimediální tvorba
Název anglicky: Multimedia Creation
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Komp:N Multimediální tvorba

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60289zRealizace EAH I D. Dlouhýz 1/1/22 1-
HF:H80001zMultimediální kompozice I D. Dlouhýkz 0/4/1710 1-
HF:H80003zSoudobé trendy a teorie kompozice I J. Šťastnýz 2/1/12 1-
HF:H80007zSeminář multimediální kompozice I R. Fajnorz 0/1/11 1-
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60122zHudební režie I T. Řezníčekz 1/1/22 1P
HF:HF0002zAlgoritmická kompozice I D. Dlouhýz 1/1/22 1P
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60289lRealizace EAH I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 2-
HF:H80001lMultimediální kompozice I D. Dlouhýkz 0/4/1710 2-
HF:H80003lSoudobé trendy a teorie kompozice I J. Šťastnýzk 2/1/33 2-
HF:H80007lSeminář multimediální kompozice I R. Fajnorz 0/1/11 2-
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60122lHudební režie I T. Řezníčekzk 1/1/2.52 2P
HF:HF0002lAlgoritmická kompozice I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 2P
26 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
HF:H75013zČetba textů k teorii multimédií D. Matejzk 2/0/01 3P
HF:H80002zMultimediální kompozice II D. Dlouhýkz 0/4/1710 3-
HF:H80004zSoudobé trendy a teorie kompozice II J. Šťastnýz 2/1/12 3-
HF:H80005zPřednášky o současném umění R. Fajnorz 2/0/22 3-
HF:H80008zSeminář multimediální kompozice II R. Fajnorz 0/1/11 3-
HF:HF0004zMultimediální kompozice - abs. projekt D. Dlouhýz 0/4/1710 3P
40 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 4Z
HF:H75013lČetba textů k teorii multimédií D. Matejz 2/0/02 4P
HF:H80002lMultimediální kompozice II D. Dlouhýkz 0/4/1710 4-
HF:H80004lSoudobé trendy a teorie kompozice II J. Šťastnýzk 2/1/33 4-
HF:H80006lUmění ve veřejném prostoru R. Fajnorzk 2/0/2.52 4-
HF:H80008lSeminář multimediální kompozice II R. Fajnorz 0/1/11 4-
HF:HF0004lMultimediální kompozice - abs. projekt D. Dlouhýz 0/4/1710 4P
42 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 --
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 --
HF:H41542zChrámová hudba 18. - 20. století -z 1/01 --
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 --
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 --
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) P. Lykoz 2/1/02 --
HF:H60089DzHra na klavír I P. Kratochvílz 0/1/32 1-
HF:H60091DzHra na klavír II P. Kratochvílz 0/1/32 3-
HF:H60145zInstrumentace II M. Smolkaz 1/1/22 3-
HF:H60147zInstrumentace III E. Mojdlz 0/2/22 --
HF:H60148AInteraktivní počítačová hudba J. Kavanz 1/1/22 1-
HF:H60148CPokročilá hudební algoritmizace J. Kavanz 1/1/22 3-
HF:H60201zKompozice scénické a filmové hudby I Z. Matějůz 1/1/22 --
HF:H60308zScénické využití videa I T. Hrůzazk 2/0/22 --
HF:H60350zTaneční hudba M. Buzziz 1/1/22 3-
HF:H60368Úvod do hry na bicí nástroje I D. Dlouhýz 1/1/01 1-
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H70048zTeamwork II R. Fajnorz 1/1/01 --
HF:H70050zTeorie a praxe tanečních technik I -z 1/11 1-
HF:H70052zÚvod do studia interaktivních médií -zk 2/02 1-
HF:H70053AzUmění nových médií - umění a technika -z 2/02 --
HF:H70054Úvod do estetiky a obecné teorie umění -zk 2/0/22 1-
HF:H70058zVybrané kapitoly z dějin tance a baletu -z 2/01 3-
HF:H70068Hudba v nových médiích -zk 2/01 1-
HF:H70078zČeština pro odbornou praxi -z 0/12 --
HF:H70079zAlternativní ladění a intonace P. Pařízekz 1/1/01 --
HF:H70082zTvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I D. Dlouhýz 1/1/22 3-
HF:H75005zEtnomuzikologie E. Mojdlz 1/1/22 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 1-
HF:H81011zPhysical Computing (Interaktivní systémy) J. Suchánekz 1/1/22 3-
HF:HF0003zAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýz 1/1/22 3-
56 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 --
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 --
HF:H41542lChrámová hudba 18. - 20. století -z 1/01 --
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 --
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 --
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) P. Lykozk 2/1/03 --
HF:H60089DlHra na klavír I P. Kratochvílkz 0/1/32 2-
HF:H60091DlHra na klavír II P. Kratochvílkz 0/1/32 4-
HF:H60145lInstrumentace II M. Smolkakz 1/1/2.52 4-
HF:H60147lInstrumentace III E. Mojdlzk 0/2/22 --
HF:H60148BHudební algoritmizace J. Kavanzk 1/1/22 2-
HF:H60148DTvorba interaktivního hudebního díla J. Kavanzk 1/1/2.52 4-
HF:H60201lKompozice scénické a filmové hudby I Z. Matějůzk 1/1/2.52 --
HF:H60308lScénické využití videa I T. Hrůzazk 2/0/22 --
HF:H60350lTaneční hudba M. Buzzizk 1/1/22 4-
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H70048lTeamwork II R. Fajnorzk 1/1/01 --
HF:H70050lTeorie a praxe tanečních technik I -z 1/11 2-
HF:H70052lÚvod do studia interaktivních médií -zk 2/0/02 2-
HF:H70053AlUmění nových médií - umění a technika -zk 2/02 --
HF:H70058lVybrané kapitoly z dějin tance a baletu -zk 2/01 4-
HF:H70078lČeština pro odbornou praxi -z 0/12 --
HF:H70079lAlternativní ladění a intonace P. Pařízekzk 1/1/01 --
HF:H70082lTvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 4-
HF:H75005lEtnomuzikologie E. Mojdlzk 1/1/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 2-
HF:H81011lPhysical Computing (Interaktivní systémy) J. Suchánekzk 1/1/22 4-
HF:HF0003lAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýzk 1/1/2.52 4-
55 kreditů