HF KLAPED Hra na klavír a klavírní pedagogika
Název anglicky: Hra na klavír a klavírní pedagogika
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Klav:M Klavírní interpretace

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0352zHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0353zKomorní hra 1 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0369zInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0374zAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýz 0/13/01 --
HF:HF0375zTechnologie v klavírní praxi J. Jiraskýz 0/3/31 --
HF:HF0389zDějiny a literatura klavíru 1 A. Rajnohováz 13/0/02 --
HF:HF0395zTeorie klavírní interpretace A. Vlasákováz 26/0/02 --
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0352lHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0353lKomorní hra 1 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0369lInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0374lAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýkz 0/13/01 --
HF:HF0385lMasterclass 1 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0389lDějiny a literatura klavíru 1 A. Rajnohovázk 13/0/02 --
HF:HF0395lTeorie klavírní interpretace A. Vlasákovázk 2/0/02 --
26 kreditů

2 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0354zHra na klavír 2 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0355zKomorní hra 2 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0370zInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 26/01 --
HF:HF0384zZáklady údržby klavíru J. Jiraskýz 6/4/01 --
HF:HF0390zDějiny a literatura klavíru 2 A. Rajnohováz 13/0/02 --
HF:HF0396zHistorie klavírní hry a pedagogiky A. Vlasákováz 26/0/02 --
HF:HF0402zZáklady dirigování J. Jiraskýz 0/13/02 --
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0354lHra na klavír 2 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0355lKomorní hra 2 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0370lInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0383lSelf-management klavíristy V. Spílkaz 8/2/01 --
HF:HF0386lMasterclass 2 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0390lDějiny a literatura klavíru 2 A. Rajnohovázk 13/0/02 --
HF:HF0396lHistorie klavírní hry a pedagogiky A. Vlasákovázk 26/0/02 --
HF:HF0400lKlavírní dílo L. Janáčka J. Zahrádkaz 13/0/01 --
27 kreditů

3 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60234zMetodika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 --
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 --
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 --
HF:HF0356zHra na klavír 3 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0357zKomorní hra 3 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0363zPedagogický seminář 1 A. Vlasákováz 0/26/01 --
HF:HF0371zInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0391zDějiny a literatura klavíru 3 A. Rajnohováz 13/0/02 --
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60234lMetodika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 --
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 --
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 --
HF:HF0356lHra na klavír 3 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0357lKomorní hra 3 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0363lPedagogický seminář 1 A. Vlasákováz 0/26/01 --
HF:HF0371lInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0387lMasterclass 3 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0391lDějiny a literatura klavíru 3 A. Rajnohováz 13/0/02 --
30 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0359zHra na klavír 4 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0364zPedagogický seminář 2 A. Vlasákováz 0/26/01 --
HF:HF0367zHra instruktivní literatury 1 A. Vlasákováz 0/13/05 --
HF:HF0372zInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0377zPraxe v metodickém centru 1 A. Vlasákováz 0/18/01 --
HF:HF0397zDidaktika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 --
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 --
HF:HF0359lHra na klavír 4 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0364lPedagogický seminář 2 A. Vlasákováz 0/26/01 --
HF:HF0367lHra instruktivní literatury 1 A. Vlasákovákz 0/13/05 --
HF:HF0372lInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0377lPraxe v metodickém centru 1 A. Vlasákováz 0/18/01 --
HF:HF0388lMasterclass 4 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0397lDidaktika klavírní hry 1 A. Vlasákovázk 26/0/02 --
28 kreditů

5 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 --
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 --
HF:HF0361zHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0365zPedagogický seminář 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0368zHra instruktivní literatury 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0373zInterpretační seminář 5 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0378zPraxe v metodickém centru 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0398zDidaktika klavírní hry SŠ-VŠ J. Jiraskýz 1/1/11 --
18 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 --
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 --
HF:HF0361lHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0365lPedagogický seminář 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0376lSoutěže a koncertní praxe J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0378lPraxe v metodickém centru 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0398lDidaktika klavírní hry SŠ-VŠ J. Jiraskýz 1/1/11 --
16 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci jsou definovány 2 skupiny povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 --
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 --
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 --
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 --
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 --
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 --
6 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace - typ B

Volitelné předměty Komorní hra 4, resp. Komorní hra 5 - absolventský projekt jsou určeny pro 4., resp. 5. ročník studia, jsou koncipovány jako dvousemestrální (tzn. je nutno si zapsat oba semestry), nicméně vzájemně na sebe nenavazují (Komorní hra 4 není prerekvizitou pro Komorní hru 5 - absolventský projekt) a jejich výběr závisí na preferencích studenta a jeho užší umělecké, resp. pedagogické profilaci. Předmět Komorní hra 5 - absolventský projekt si student zapíše v případě, kdy repertoár absolventského výkonu obsahuje vedle sólového recitálu i komorní skladbu.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0360zKomorní hra 4 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0362zKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
5 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0360lKomorní hra 4 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0362lKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
5 kreditů

Povinně volitelné předměty programu - typ B

Student je povinen splnit v průběhu prvních tří let studia alespoň jeden semestr předmětu Klavírní doprovod - zpěv. Kdykoliv v průběhu pěti let studia je povinen absolvovat dvousemestrální předmět Klavírní koncert, dále si vybere alespoň jeden z dvousemestrálních předmětů Improvizace nebo Soudobá klavírní literatura. 

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0392zSoudobá klavírní literatura J. Šťastnýz 26/0/01 --
HF:HF0393zImprovizace J. Šťastnýz 0/13/01 --
HF:HF0394zKlavírní doprovod - zpěv G. Alechkevitchkz 0/13/03 --
HF:HF0401zKlavírní koncert J. Jiraskýz 0/13/01 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0392lSoudobá klavírní literatura J. Jiraskýzk 1/1/12 --
HF:HF0393lImprovizace J. Šťastnýzk 0/13/02 --
HF:HF0394lKlavírní doprovod - zpěv G. Alechkevitchkz 0/13/03 --
HF:HF0401lKlavírní koncert J. Jiraskýkz 0/13/02 --
9 kreditů

Volitelné