HF0364z Pedagogický seminář 2

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/26/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Horáková (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 17:30–19:00 KONZ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
● praktické ukázky k tématům probíraným v přednáškách předmětu Didaktika klavírní hry 1;
● samostatné řešení problematiky výuky klavírní hry studenty při práci s modely na různých stupních pokročilosti, studenty konzervatoří, hudebních gymnázií, dalších středních škol s uměleckou profilací a studentů klavírní hry na pedagogických fakultách;
● příprava studentů na výuku modelu, hodnocení jejího průběhu a diskuse;
● výběr repertoáru pro konkrétní žáky, sestavení studijního plánu, časové rozvržení látky v průběhu vyučovací lekce, různé typy vyučovacích hodin, vedení dokumentace o studiu žáka;
● základní etapy práce se žákem na skladbě;
● příprava žáků na soutěže a na koncertní vystoupení;
● požadavky k výběrovým řízením na pozici klavírního pedagoga konzervatoře, praktická příprava na výběrová řízení;
Osnova
  • ● Repertoár studentů v hlavním oboru klavír na konzervatoři
  • ● Klavírní školy pro dospělé začátečníky
  • ● ŠVP pro povinný klavír na konzervatoři
  • ● Notové materiály pro studium skladeb probíraných na seminářích
  • ● Audiovizuální záznamy výkonů žáků
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0364z