HF0397l Didaktika klavírní hry 1

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
26/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12:35–14:05 112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubení znalostí získaných v zimním semestru. Znalost základního instruktivního repertoáru pro ZUŠ z hlediska přístupu pedagoga k jeho nastudování. Přehled o současném stavu české a světové klavírní pedagogiky od předškolního věku po kurzy pro dospělé, schopnost posoudit kvalitu výkonů žáků na soutěžích, specifikovat klady a navrhnout řešení nedostatků.

● technická cvičení v soudobém pojetí – ukázky a příklady tvořivého přístupu studentů;
● etudy – sbírky probírané na základním stupni – nahrávky pianistů a žáků, postup při studiu etud;
● přednesové skladby z období baroka, klasicismu, romantismu, 20. a 21. století – nahrávky pianistů a žáků, metody práce v jednotlivých obdobích a stylových nuancích;
● obrazové a zvukové nahrávky českých a zahraničních klavírních soutěží – analýza výkonů;
● aplikace myšlenek Jevgenije Timakina (DVD Timakinova škola) do současné české klavírní pedagogiky;
Osnova
 • Studijní literatura
 • ● Kojanová, L., Novotný, P.: Bibliografia povodnej literatúry pre klavír štvorručne, pre dva klavíry, skladby pre viac klavírov a viacručné. Prešovská univerzita v Prešove 2008
 • ● Timakin, Jevgenij: Návyky koordinácije vo vývoji pianistu. Bratislava 2012
 • ● Heilbut, P.: Klavier spielen. Früh-Instrumentalunterricht. Mainz 1993
 • ● Waterman, F.: On Piano Teaching and Performing. Londýn 1983
 • ● Magrath, J.: The Pianists´ Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred publishing Co. Inc. USA, Library of Congress Catalog Number: 95-75642. 1995
 • ● Martienssen, C. A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava 2010
 • ● Fischerová-Martvoňová, E.: Rozhovory o problémoch klavíristu - interpreta a klavíristu – pedagóga. Bratislava 2007.
 • ● Notové materiály – doporučený klavírní repertoár pro ZUŠ dle aktuálních audiovizuálních záznamů výkonů žáků na koncertech a soutěžích z ČR i ze zahraničí, které jsou součástí přednášek.
 • ● Böhmová, Z., Grünfeldová, A.: Postup při výběru klavírní literatury. Praha 1962
 • ● Timakin, Jevgenij: Výchova pianistu. Bratislava 2012
 • ● Zvukové a obrazové materiály ze soutěží a koncertů žáků základního stupně klavírní výuky
 • ● Vybrané kapitoly z českých i zahraničních metodik pro srovnání pohledu různých autorů dle citací na přednáškách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0397l