HF0367l Hra instruktivní literatury 1

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/13/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
MgA. Radka Hreňová (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hra instruktivního repertoáru od 16. století po současnost s akcentem na tvorbu významných světových a českých skladatelů klavírní hudby. Přehled o sbírkách technických cvičení ke zvládnutí všech druhů klavírní techniky. Studium etud všech stupňů obtížnosti. Hra instruktivních polyfonních skladeb z různých stylových období. Tance 16. -19. stol., taneční suity. Instruktivní repertoár z období klasicismu - rondo, variace, sonatina, sonáta (příp. koncert). Kantabilní skladby klíčového pedagogického významu, romantická klavírní miniatura. Charakteristické skladby a skladby s virtuózními prvky. Typické skladby reprezentující nosné proudy v instruktivní tvorbě od impresionismu po současnost. Zvláštní pozornost je věnována tvorbě českých autorů.
Osnova
  • ● Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.
  • ● Notové materiály pro hru klavírní instruktivní literatury - základní a střední stupeň hudebního školství.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0367l