DIFA FYZDIV Fyzické divadlo
Název anglicky: Physical Theatre
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Her_Tvo:M Herectví

Úvodní informace / Pokyny

Ateliér autorského a experimentálního divadla a herectví s důrazem na osobnost tvůrce-interpreta, fyzické divadlo, klaunské umění, site-specific a pouliční divadlo a využití multimédií (zvuk, projekce, film, animace, hudba)

 

Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Prof. Ctiborem Turbou. V roce 2007 jej převzal Pierre Nadaud. Ateliér přijímá jednou za 3 roky 10 studentů.

Cílem ateliéru je vzdělávat mladé umělce (tvůrce i interprety) v oblasti scénických umění se zaměřením především na fyzické divadlo, autorské herectví, klaunské umění a praktický přístup k práci s novými médii a jejich scénickému využití.

V učebním procesu rozlišujeme tři hlavní linie: fyzické divadlo (současné umění mimu, moderní a současný tanec, choreografická kompozice, akrobacie, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní improvizace, divadlo masek, klaunské divadlo, herecká tvorba, dialogické jednání, dramaturgie) a využití multimedií (projekce, zvuk, hudba, světelný design, pixilace, filmový gag, interaktivní využití). Tyto tři linie společně a koordinovaně směřují ke scénické tvorbě a jejím hraničním formám (pouliční divadlo a site specific).

Studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé umělce.

Jednotlivé pedagogické projekty jsou realizovány v rámci divadelní fakulty ve spolupráci se studenty a pedagogy ateliérů scénografie, divadelního manažerství, režie a dramaturgie a audiovizuální tvorby a divadla. Některé projekty vedou také ke spolupráci s ateliéry činoherního herectví a výchovné dramatiky neslyšících.

V mnoha projektech dochází k setkání studentů s českými i zahraničními profesionálími tvůrci (Iona Mona Popovici, Irina Andreeva, Aleš Janák, Karine Ponties, Guillaume Fromentin, David Monceau, Marie Gourdain, Daniel Gulko, Petr Váša) a příležitostně i s ateliéry z jiných uměleckých škol (například scénografie na DAMU v Praze, performing art na FAVU v Brně, animace, filmová tvorba a vizuální komunikace na FMK UTB ve Zlíně, divadelní věda na MU v Brně, Duncan Center v Praze, HAMU, filmová a televizní grafika na VŠUP v Praze atd.) Část projektů je realizována na rezidenčních pobytech mimo Brno.

 

Výstupy výuky i projektů jsou prezentovány v rámci fakulty či v tematicky spřízněných divadlech a na festivalech v Česku (Encounter/Setkání v Brně, Divadelní svět Brno, Zlom Vaz v Praze, Alfred ve dvoře a divadlo Ponec v Praze – Malá inventura, Česká Taneční Platforma, Divadlo 29 v Pardubicích, DIOD v Jihlavě atd.).
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Vývoj a tendence fyzického divadla od konce 19. století

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121917
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DFDZ102Umění pohybu a tanec I P. Nadaudkz 0/7/13 1-
DIFA:DFDZ103Multimediální workshop I P. Nadaudz 4/24/24 1 týden.2 1-
DIFA:DFDZ104Multimediální tvorba 1 – zvuk P. Nadaudkz 1/3/02 1-
DIFA:DFDZ106Dialogické jednaní I P. Nadaudz 0/3/01 1-
DIFA:DFDZ107Akrobacie, Joga I H. Halberstadtz 0/4/02 1-
DIFA:DFDZ108Teorie oboru fyzické divadlo I P. Nadaudzk 2/0/22 1-
DIFA:DFDZ112Technika mluveného projevu P. Nadaudz 0/3/11 1-
DIFA:DFDZY01Dílna Světelný design 1 P. Nadaudz 6/16/41 1-
DIFA:DHAZ105Zpěv ansámblový I K. Hegnerkz 0/3/01 1-
DIFA:DMAZ101Herectví I S. Talpovákz 0/12/38 1P
DIFA:DMBZ112Vstupní kurz P. Nadaudz 4/36/0 1 týden.1 1-
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2Z
DIFA:DFDL102Umění pohybu a tanec I P. Nadaudkz 0/7/13 2-
DIFA:DFDL103Multimediální workshop I P. Nadaudz 4/24/24 1 týden.2 2-
DIFA:DFDL104Multimediální tvorba 2 – projekce P. Nadaudkz 1/3/12 2-
DIFA:DFDL106Dialogické jednaní I P. Nadaudz 0/3/01 2-
DIFA:DFDL107Akrobacie, Joga I H. Halberstadtz 0/4/02 2-
DIFA:DFDL108Teorie oboru fyzické divadlo I P. Nadaudzk 2/0/22 2-
DIFA:DFDL111Divadlo masek M. Krátkáz 0/26/0 1 týden.1 2-
DIFA:DFDL112Technika mluveného projevu P. Nadaudz 0/3/11 2-
DIFA:DFDLY04Projekt 1 P. Nadaudz 0/20/62 2-
DIFA:DHAL105Zpěv ansámblový I K. Hegnerkz 0/3/01 2-
DIFA:DMAL101Herectví I S. Talpovákz 0/12/38 2P
29 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DFDZ202Umění pohybu a tanec II P. Nadaudkz 0/7/13 3-
DIFA:DFDZ203Multimediální workshop II P. Nadaudz 0/48/0 1 týden.2 3-
DIFA:DFDZ204Multimediální tvorba 3 – film P. Nadaudkz 0/4/02 3-
DIFA:DFDZ205Dialogické jednaní II P. Nadaudz 0/3/01 3-
DIFA:DFDZ206Akrobacie, Joga II H. Halberstadtz 0/4/02 3-
DIFA:DFDZ207Technika mluveného projevu P. Nadaudz 0/3/11 3-
DIFA:DFDZ209Teorie oboru fyzické divadlo II P. Nadaudzk 2/0/11 3-
DIFA:DFDZ212Produkce uměleckého projektu B. Chládkováz 0/16/01 3-
DIFA:DFDZY05Projekt 2 P. Nadaudkz 0/1/21 3-
DIFA:DFDZY07Multimedia - teorie P. Nadaudz 2/0/01 3-
DIFA:DHAZ205Zpěv ansámblový II K. Hegnerkz 0/2/01 3-
DIFA:DMAZ201Herectví II L. Riegerkz 0/12/48 3P
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DFDL202Umění pohybu a tanec II P. Nadaudkz 0/7/13 4-
DIFA:DFDL203Multimediální workshop II P. Nadaudz 0/48/0 1 týden.2 4-
DIFA:DFDL204Multimediální tvorba 4 – animace P. Nadaudkz 0/4/02 4-
DIFA:DFDL205Dialogické jednaní II P. Nadaudz 0/3/01 4-
DIFA:DFDL206Akrobacie, Joga II H. Halberstadtz 0/4/02 4-
DIFA:DFDL207Technika mluveného projevu P. Nadaudz 0/3/01 4-
DIFA:DFDL209Teorie oboru fyzické divadlo II P. Nadaudzk 2/0/22 4-
DIFA:DFDLY02Dílna Světelný design 2 P. Nadaudz 0/16/01 4-
DIFA:DFDLY03Commedia del'arte M. Krátkáz 0/43/01 4-
DIFA:DFDLY05Projekt 3 P. Nadaudkz 0/1/21 4-
DIFA:DFDLY07Multimedia - teorie P. Nadaudz 2/0/01 4-
DIFA:DHAL205Zpěv ansámblový II K. Hegnerkz 0/2/01 4-
DIFA:DMAL201Herectví II L. Riegerkz 0/12/48 4P
31 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DFDZ208Úvod do studia kultury J. Motalzk 1/1/22 5-
DIFA:DFDZ308Dialogické jednání III P. Nadaudz 0/2/01 5-
DIFA:DFDZ309Umění pohybu a tanec III P. Nadaudkz 0/7/14 5-
DIFA:DFDZ310Multimediální workshop 3 P. Nadaudz 0/208/04 5-
DIFA:DFDZ312Teorie oboru fyzické divadlo III P. Nadaudzk 2/0/12 5-
DIFA:DFDZ314Akrobacie III P. Nadaudkz 0/4/02 5-
DIFA:DFDZY06Projekt 4 P. Nadaudkz 0/4/34 5-
DIFA:DFDZY08Seminář k projektu 5 - mentoring P. Nadaudz 0/2/12 5-
DIFA:DFDZY09Seminář k projektu 5 - multimédia P. Nadaudz 0/2/12 5-
DIFA:DHAZ309Teorie a metody herecké tvorby A. Bergmankz 2/1/12 5Z
DIFA:DHAZ311Zpěv ansámblový III K. Hegnerkz 0/2/01 5-
DIFA:DHBZ209Základy psychologie I. Dostálekz 1/1/11 5-
DIFA:DHDZ311Diplomový proseminář I. Dostálekz 1/1/12 5Z
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 5Z
30 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DFDL208Úvod do studia kultury J. Motalzk 1/1/22 6-
DIFA:DFDL308Dialogické jednání III P. Nadaudz 0/3/01 6-
DIFA:DFDL309Umění pohybu a tanec III P. Nadaudkz 0/7/03 6-
DIFA:DFDL310Multimediální workshop 3 P. Nadaudz 0/208/04 6-
DIFA:DFDL312Teorie oboru fyzické divadlo III P. Nadaudzk 2/0/12 6-
DIFA:DFDL314Akrobacie III H. Halberstadtkz 0/4/02 6-
DIFA:DFDLY06Projekt 5 P. Nadaudkz 0/320/48 6-
DIFA:DFDLY08Seminář k projektu 5 - mentoring P. Nadaudz 0/8/04 6-
DIFA:DFDLY09Seminář k projektu 5 - Multimedia P. Nadaudz 0/4/02 6-
DIFA:DHAL309Teorie a metody herecké tvorby A. Bergmankz 2/1/12 6Z
DIFA:DHAL311Zpěv ansámblový III K. Hegnerkz 0/2/01 6-
DIFA:DHBL209Základy psychologie I. Dostálekz 1/1/11 6-
DIFA:DHDL311Diplomový proseminář I. Dostálekz 1/1/12 6Z
34 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHBZ401Magisterský absolventský výkon II I. Dostálekz 0/240/0 6 týdnů.10 7P
DIFA:DHBZ405Magisterská diplomová práce I. Dostálekz 0/0/124 7Z
DIFA:DHBZ406Seminář k magisterské diplomové práci I. Dostálekz 0/2/22 7Z
16 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHBL403Magisterský absolventský výkon I I. Dostálekz 0/20/210 8P
DIFA:DHBL405Magisterská diplomová práce I. Dostálekz 0/0/2016 8Z
DIFA:DHBL406Seminář k magisterské diplomové práci I. Dostálekz 0/2/22 8Z
DIFA:DMAL402Magisterský absolventský výkon III A. Bergmanz 0/16/27 8P
DIFA:DMAL403Magisterský absolventský výkon IV A. Bergmanz 0/240/0 6 týdnů.10 8P
45 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
10 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
10 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 5-
DIFA:DAAZX24Dabingové herectví S. Talpováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX38Židovství v okcidentální kultuře K. Palaz 1/1/22 --
DIFA:DAAZX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX44Step S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX45Šerm a scénické souboje S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 5-
DIFA:DHBZX04Technika mluveného projevu H. Halberstadtz 0/1/11 5-
DIFA:DHDZX01Herectví před kamerou O. Smilkováz 0/2/01 --
DIFA:DTDZ209Dějiny výtvarného umění H. Halberstadtkz 5/0/301 --
14 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 6-
DIFA:DAALX24Dabingové herectví S. Talpováz 0/2/01 --
DIFA:DAALX38Židovství v okcidentální kultuře K. Palaz 1/1/22 --
DIFA:DAALX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAALX44Step H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX45Šerm a scénické souboje H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX55Základy práce s médii a na PC S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 6-
DIFA:DHBLX04Technika mluveného projevu K. Hegnerz 0/1/11 6-
DIFA:DHDLX01Herectví před kamerou O. Smilkováz 0/2/01 --
DIFA:DTDL209Dějiny výtvarného umění H. Halberstadtkz 5/0/301 --
16 kreditů