DDMLY04 Kurz studijní připravenosti

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. David Strnad (přednášející)
MgA. Ondřej Vodička (přednášející)
Garance
prof. Ing. David Strnad
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem Kurzu profesní připravenosti I je seznámit studenty s principy profesní praxe a spolupráce v rámci tvůrčích týmů, základními technickými, bezpečnostními a právními informacemi souvisejícími s realizací uměleckých výkonů v technologicky složitých prostorách (divadlech), stejně jako předat základní akademické znalosti týkající se fungování vnitřního prostředí školy, studijních předpisů a plánování vlastní prostupnosti studiem.

Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování Kurzu profesní připravenosti I schopen:
- zorientovat se ve fungování vnitřního prostředí školy
- zorientovat se ve vnitřních předpisech JAMU
- naplánovat si vlastní prostupnost studiem
- disponovat základními informacemi o první pomoci, BOZP, požární ochraně a psychohygieně
Osnova
 • - Děkanát
 • - Zahraniční oddělení
 • - Psychohygiena
 • - Divadlo na Orlí
 • - DS Marta
 • - První pomoc
 • - Studijní prblematika
 • - Požární ochrana
 • - BOZP
 • Každá část je samostatně rozepsána v interaktivní osnově předmětu.
Výukové metody
Formy výuky – přednáška, seminář, cvičení Metody výuky – přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě docházky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDMLY04