DIFA DIVVYCH Divadlo a výchova
Název anglicky: Theatre and Education
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Div_vych:B Divadlo a výchova

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX55Základy práce s médii a na PC -z 0/2/22 1-
DIFA:DDVZ101Vstupní kurz V. Broulíkováz 0/16/0 2 dny.1 1P
DIFA:DDVZ102Divadlo a výchova S. Mackováz 2/2/12 1-
DIFA:DDVZ104Seminář dramaturgie a režie v DaV S. Mackováz 0/2/11 1-
DIFA:DDVZ105Úvod do studia kultury S. Mackováz 1/1/11 1-
DIFA:DDVZ108Divadelní projekt I – herecká průprava S. Mackováz 0/4/12 1-
DIFA:DDVZ110Technika mluveného projevu I S. Mackováz 0/4/02 1-
DIFA:DDVZ111Obecná psychologie V. Broulíkovázk 1/1/22 1Z
DIFA:DDVZ113Seminář k praxi I V. Broulíkováz 0/2/01 1Z
DIFA:DDVZ114Organizace festivalu Sítko S. Mackováz 0/2/22 1-
DIFA:DDVZ117Teorie divadla I S. Mackováz 1/1/22 1-
DIFA:DDVZX16Literatura pro děti a mládež S. Mackováz 0/2/11 1-
DIFA:DVDZ104Pohybové divadlo I V. Broulíkováz 0/4/12 1P
DIFA:DVDZ113Pedagogika I V. Broulíkovázk 1/1/22 1Z
DIFA:DVDZY14Tvůrčí dílna I V. Broulíkováz 40/0/02 1P
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2Z
DIFA:DDVL102Divadlo a výchova S. Mackovázk 2/2/12 2-
DIFA:DDVL104Seminář dramaturgie a režie v DaV S. Mackováz 0/2/11 2-
DIFA:DDVL105Úvod do studia kultury S. Mackovázk 1/1/11 2-
DIFA:DDVL108Divadelní projekt I – herecká průprava S. Mackováz 0/4/12 2-
DIFA:DDVL110Technika mluveného projevu I S. Mackováz 0/4/02 2-
DIFA:DDVL111Obecná psychologie V. Broulíkovázk 1/1/22 2Z
DIFA:DDVL112Praxe I V. Broulíkováz 0/4/12 2P
DIFA:DDVL113Seminář k praxi I V. Broulíkováz 0/4/01 2Z
DIFA:DDVL114Organizace festivalu Sítko S. Mackováz 0/4/23 2-
DIFA:DDVL115Realizace festivalu Sítko S. Mackováz 72/0/0 9 dní.3 2-
DIFA:DDVL117Teorie divadla I S. Mackovázk 1/1/22 2-
DIFA:DDVLX16Literatura pro děti a mládež S. Mackovázk 0/2/11 2-
DIFA:DVDL104Pohybové divadlo I V. Broulíkováz 0/4/12 2P
DIFA:DVDL113Pedagogika II V. Broulíkovázk 1/1/22 2Z
30 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DDVZ201Divadelní projekt II – divadlo fórum S. Mackováz 2/4/12 3-
DIFA:DDVZ204Divadlo ve výchově S. Mackováz 0/4/12 3-
DIFA:DDVZ206Tvorba scénáře S. Mackováz 0/2/22 3-
DIFA:DDVZ207Teorie divadla II S. Mackovázk 1/1/22 3-
DIFA:DDVZ209Divadelní projekt III – divadlo pro děti S. Mackováz 0/4/12 3-
DIFA:DDVZ211Technika mluveného projevu II S. Mackováz 0/2/11 3-
DIFA:DDVZ213Vývojová psychologie V. Broulíkovázk 1/1/22 3Z
DIFA:DDVZ214Seminář k praxi II V. Broulíkováz 0/2/01 3Z
DIFA:DDVZ215Celostátní přehlídka Popelka Rakovník S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 3-
DIFA:DDVZ216Praxe II V. Broulíkováz 0/4/12 3P
DIFA:DVDZ202Pedagogika V. Broulíkovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DVDZ213Pohybové divadlo V. Broulíkovákz 0/6/22 3P
DIFA:DVDZY15Tvůrčí dílna II V. Broulíkováz 40/0/02 3P
DIFA:DVDZY17Odborný text S. Mackováz 0/2/11 3-
30 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DDVL201Divadelní projekt II – divadlo fórum S. Mackovákz 0/6/12 4-
DIFA:DDVL204Divadlo ve výchově S. Mackovákz 0/4/12 4-
DIFA:DDVL206Tvorba scénáře S. Mackovákz 0/2/22 4-
DIFA:DDVL207Teorie divadla II S. Mackovázk 1/1/22 4-
DIFA:DDVL209Divadelní projekt III – divadlo pro děti S. Mackováz 0/4/12 4-
DIFA:DDVL211Technika mluveného projevu II S. Mackováz 0/2/11 4-
DIFA:DDVL213Vývojová psychologie V. Broulíkovázk 1/1/22 4Z
DIFA:DDVL214Seminář k praxi II V. Broulíkováz 0/2/01 4Z
DIFA:DDVL216Praxe II V. Broulíkováz 0/4/12 4P
DIFA:DDVL305Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I V. Broulíkováz 0/2/11 4Z
DIFA:DDVL317Účast na festivalu Sítko II S. Mackováz 40/0/0 5 dní.1 4-
DIFA:DVDL202Pedagogika V. Broulíkovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DVDL213Pohybové divadlo V. Broulíkovákz 0/6/22 4P
DIFA:DVDL315Seminář k bakalářské diplomové práci V. Broulíkováz 0/1/22 4Z
29 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVZ301Didaktika a historie DaV V. Broulíkováz 1/1/22 5Z
DIFA:DDVZ304Bakalářský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/2/22 5P
DIFA:DDVZ305Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 0/2/11 5Z
DIFA:DDVZ309Divadelní projekt V – pravidelný text S. Mackováz 0/6/13 5-
DIFA:DDVZ311Technika mluveného projevu s metodikou S. Mackováz 0/2/11 5-
DIFA:DDVZ313Sociální psychologie V. Broulíkovázk 1/1/22 5Z
DIFA:DDVZ314Mediální zpracování projektu S. Mackováz 32/0/1 4 dny.1 5-
DIFA:DDVZ315Praxe III V. Broulíkováz 0/0/42 5P
DIFA:DDVZ316Seminář k praxi III V. Broulíkováz 0/2/01 5Z
DIFA:DDVZ318Teorie divadla III S. Mackovázk 1/1/22 5-
DIFA:DDVZ319Úvod do scénografie S. Mackováz 40/0/0 3 dny.1 5-
DIFA:DDVZ320Divadelní projekt IV – dílny k inscenacím JAMU S. Mackováz 0/4/12 5-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 5P
DIFA:DVDZ308Pohybové divadlo V. Broulíkovákz 0/4/12 5P
DIFA:DVDZ315Seminář k bakalářské práci V. Broulíkováz 0/1/22 5Z
DIFA:DVDZ316Bakalářská práce V. Broulíkováz 0/2/22 5Z
DIFA:DVDZY16Tvůrčí dílna III V. Broulíkováz 40/0/02 5P
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVL301Didaktika a historie DaV V. Broulíkováz 1/1/22 6Z
DIFA:DDVL304Bakalářský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/126 6P
DIFA:DDVL309Divadelní projekt V – pravidelný text S. Mackováz 0/6/1 5 dní.2 6-
DIFA:DDVL313Sociální psychologie V. Broulíkovázk 1/1/22 6Z
DIFA:DDVL315Praxe III V. Broulíkováz 0/0/42 6P
DIFA:DDVL316Seminář k praxi III V. Broulíkováz 0/2/01 6Z
DIFA:DDVL317Účast na festivalu Sítko II S. Mackováz 40/0/0 5 dní.1 6-
DIFA:DDVL318Teorie divadla III S. Mackovázk 1/1/22 6-
DIFA:DDVL320Divadelní projekt IV – dílny k inscenacím JAMU S. Mackováz 0/4/12 6-
DIFA:DVDL308Pohybové divadlo V. Broulíkovákz 0/4/12 6P
DIFA:DVDL316Bakalářská diplomová práce V. Broulíkováz 0/4/128 6Z
30 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
10 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
10 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX44Step S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DDVZX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
17 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAALX44Step H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX46Salon původní tvorby S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Podpora festivalu Sítko – 2 dny S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDVLX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX12Mezinárodní festival Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX18Divadelní projekt - krajina, místo, historie S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
25 kreditů