DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále studenty rozvinout v oblasti přípravy, organizace a následné realizace přehlídky amatérského dětského a studentského divadla či divadla mladých divadelních souborů. Studenti se učí koncipovat přehlídku středního rozsahu (městské a krajské kolo). Studenti se v přípravné fázi seznamují s propozicemi celostátních postupových přehlídek. Úzce spolupracují s hlavními organizátory přehlídky městského a krajského kola postupových přehlídek "Dětská scéna" a "ŠPÍL-BERG".
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
- připravit krajskou přehlídku dětského amatérského divadla či mladých divadelních souborů;
- zvolit vhodné téma (rámec) přehlídky pro danou věkovou skupinu účastníků;
- reflektovat svoji činnost i druhých při přípravě přehlídky;
- na základě zadaného úkolu spoluorganizovat přehlídku daného typu;
- zorganizovat přehlídku dětského amatérského divadla či mladých divadelních souborů na městské či krajské úrovni.
Osnova
 • 1) Specifika přípravy a realizace amatérských postupových přehlídek
 • 2) Seznámení s amatérskými postupovými přehlídkami dětského divadla a mladých divadelních souborů "Dětská scéna" a "ŠPÍL-BERG"
 • 3) Seznámení s propozicemi přehlídek
 • 4) Volba námětu či tematického zaštítění přehlídek
 • 5) Tvorba koncepce přehlídek
Literatura
 • Císař, J. Práce porotce amatérského divadla. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1985. 40-033-85. info
 • časopisy Amatérská scéna, Tvořivá Dramatika, Deník Dětské scény (http://www.drama.cz/prehlidky_dilny/archiv). info
 • Josková, Z. Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. In Tvořivá dramatika X, 1999, č.1. info
 • Josková, Z. Kaplická dramatrugie. Letmé ohlédnutí za patnácti ročníky národních přehlídek dětských divadelních a loutkářských souborů v letech 1974 - 1988. In Horová, E. - Provazník, J. 20 kaplických let. ÚKVČ, Praha 1989. info
 • Josková, Z. Pár poznámek k dramaturgii a dramatice v divadle hraném dětmi. In Československý loutkář XXXVII, 1987, č.10. info
 • Machková, E. - Josková, Z. Co nedoporučujeme hrát v dětských divadelních souborech. In Divadelní výchova X, 1974, č.4. info
 • Machková, E. Malá metodika dětského divadla. Kaplická dramaturgie. In Amatérská scéna XVI, 1979, č.5. info
 • metodický materiál - ARTAMA. info
Výukové metody
Forma výuky: seminář
Metody výuky: diskuzní metody, práce s textem, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě aktivity studentů a jejich samostatné práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.