DIFA JEVTCH Jevištní management a technologie
Název anglicky: Stage Management and Technology
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Div_Pro:B Divadelní produkce a jevištní technologie

Úvodní informace / Pokyny

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi

Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.


 

Absolventi specializace Jevištní management a technologie se mohou uplatnit jako manažeři scénické výroby, vedoucí umělecko-technického provozu, manažeři scénické realizace při divadelních projektech nebo zdivadelňování nedivadelních prostor, techničtí manažeři festivalů. Mohou také vlastnit a pracovat v oborových agenturách. Jejich profesní dráha dále mnohdy směřuje k tomu, že se stanou samostatní osvětlovači a zvukaři v kabinách, mistři osvětlovači, mistři zvuku nebo jevištní mistři.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Ed Halla (v současnosti CEO v OneAppOregon, USA, dříve Global Managing Director ve společnosti EYELEVEL Inc.)

Galina Koretskaya (Head of Arts and Creative Economy in Central Asia at British Council v Kazachstánu)

BcA. Jan Hons Šuškleb (freelancer v oblasti light design, lighting a video systems)

BcA. Vilém Jonáš (vedoucí scénického provozu ČT Brno)
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX55Základy práce s médii a na PC -z 0/2/22 1-
DIFA:DDMZ101Projektový management – modulární výuka B. Chládkováz 1/1/1 1 den.1 1P
DIFA:DDMZ106Vstupní kurz I – modulární výuka B. Chládkováz 0/12/12 2 dny.1 1-
DIFA:DDMZ107Právo I B. Chládkovázk 1/2/23 1-
DIFA:DDMZ108Úvod do problematiky divadelního umění J. Šotkovskýz 1/1/22 1Z
DIFA:DDMZ109Stage management I B. Chládkovákz 1/1/.52 1-
DIFA:DDMZ112Mikroekonomika B. Chládkovázk 1/1/22 1-
DIFA:DDMZ113Psychologie osobnosti B. Chládkováz 1/1/22 1-
DIFA:DDMZ115Angličtina I B. Chládkovákz 0/4/44 1-
DIFA:DJTZ101Dějiny jevištní výpravy I B. Chládkovákz 2/0/01 1-
DIFA:DJTZ109Elektrotechnika B. Chládkovázk 2/0/12 1-
DIFA:DJTZ110Zvuková technika B. Chládkovázk 2/0/12 1-
DIFA:DJTZ111Technické kreslení B. Chládkováz 0/2/11 1-
DIFA:DJTZ113Základy scénického zvuku B. Chládkováz 1/3/02 1-
DIFA:DJTZ114Základy scénického světla B. Chládkováz 1/1/01 1-
DIFA:DJTZ212Základy scénické stavby B. Chládkováz 1/1/01 1-
32 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX55Základy práce s médii a na PC S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DDML101Projektový management – modulární výuka B. Chládkovákz 12/12/122 2P
DIFA:DDML102Vznik divadelní inscenace J. Šotkovskýz 1/1/22 2Z
DIFA:DDML107Právo II B. Chládkovázk 1/2/23 2-
DIFA:DDML110Stage management I B. Chládkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDML111Makroekonomika B. Chládkovázk 1/1/22 2-
DIFA:DDML115Angličtina I B. Chládkovázk 0/4/44 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DJTL102Dějiny jevištní výpravy II B. Chládkovázk 2/0/22 2-
DIFA:DJTL110Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů B. Chládkovázk 2/0/.51 2-
DIFA:DJTL111Technické kreslení B. Chládkováz 0/2/11 2-
DIFA:DJTL112Základy scénické stavby B. Chládkováz 1/1/01 2-
DIFA:DJTL113Základy scénického zvuku B. Chládkováz 1/1/01 2-
DIFA:DJTL114Základy scénického světla B. Chládkováz 1/1/01 2-
DIFA:DJTL119Stavba – scénická praxe, modulární výuka B. Chládkováz 0/20/01 2-
DIFA:DJTL120Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe B. Chládkováz 0/56/02 2-
DIFA:DJTL205Elektrotechnika B. Chládkovázk 2/0/12 2-
DIFA:DJTL209Multimédia a technická dokumentace I J. Kolegarz 0/2/11 2-
34 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DAAZX06Seminář k dějinám českého divadla P. Trtílekz 0/2/22 3P
DIFA:DDMZ201Základy managementu B. Chládkovázk 2/0/32 3Z
DIFA:DDMZ203Projektový management v kultuře H. Průchováz 1/1/11 3Z
DIFA:DDMZ206Rozpočetnictví, účetnictví B. Chládkováz 1/1/11 3-
DIFA:DDMZ207Právo III B. Chládkovázk 2/0/42 3-
DIFA:DDMZ210Člověk ve společnosti B. Chládkovákz 1/1/11 3-
DIFA:DDMZ213Angličtina II B. Chládkovákz 0/4/44 3-
DIFA:DDMZ215Spolupráce ve tvůrčím týmu B. Chládkováz 1/1/11 3-
DIFA:DDMZY11Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) B. Chládkováz 0/1/01 3-
DIFA:DJTZ202Základy scénografie B. Chládkováz 0/1/21 3-
DIFA:DJTZ206Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz B. Chládkováz 12/12/01 3-
DIFA:DJTZ214Světlo B. Chládkováz 1/1/32 3-
DIFA:DJTZ215Zvuk – digitální audiosystém I B. Chládkováz 0/2/12 3-
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DAALX06Seminář k dějinám českého divadla S. Mackováz 0/2/22 4P
DIFA:DDML201Základy managementu B. Chládkovázk 2/0/32 4Z
DIFA:DDML203Projektový management v kultuře H. Průchovákz 0/0/31 4Z
DIFA:DDML206Rozpočetnictví, účetnictví B. Chládkováz 1/1/11 4-
DIFA:DDML207Právo III B. Chládkovázk 2/0/42 4-
DIFA:DDML208Proseminář k bakalářské diplomové práci B. Chládkovákz 0/2/22 4Z
DIFA:DDML213Angličtina II B. Chládkovázk 0/4/44 4-
DIFA:DDMLY06Současná jevištní výprava B. Chládkováz 0/2/11 4-
DIFA:DDMLY11Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) B. Chládkováz 0/1/01 4-
DIFA:DJTL214Světlo B. Chládkováz 1/1/32 4-
DIFA:DJTL215Zvuk – digitální audiosystém I B. Chládkováz 0/2/12 4-
DIFA:DJTL219Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe B. Chládkováz 0/56/02 4-
27 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ302Management – řízení a vedení lidí B. Chládkovázk 2/0/32 5Z
DIFA:DDMZ304Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace B. Chládkovákz 0/2/66 5P
DIFA:DDMZ306Stage management II B. Chládkováz 2/0/01 5-
DIFA:DDMZ309Bakalářská diplomová práce B. Chládkováz 0/0/42 5Z
DIFA:DDMZ310Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu B. Chládkováz 0/1/11 5Z
DIFA:DDMZY10Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz B. Chládkovákz 0/24/915 5-
DIFA:DJTZ303Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) B. Chládkovákz 0/24/915 5-
DIFA:DJTZ304Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz B. Chládkovákz 0/24/915 5-
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML302Management – řízení a vedení lidí B. Chládkovázk 2/0/32 6Z
DIFA:DDML304Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace B. Chládkovákz 0/2/66 6P
DIFA:DDML309Bakalářská diplomová práce B. Chládkováz 0/0/168 6Z
DIFA:DDML310Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu B. Chládkováz 0/1/11 6Z
DIFA:DDMLY10Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz B. Chládkovákz 0/24/915 6-
DIFA:DJTL303Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) B. Chládkovákz 0/24/915 6-
DIFA:DJTL304Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz B. Chládkovákz 0/24/915 6-
DIFA:DJTL309Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe B. Chládkováz 0/25/252 6-
34 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX313D grafika -z 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDMZ103Úvod do kulturní politiky B. Chládkovázk 2/0/22 1-
DIFA:DDMZX02Vstupní kurz II – modulární výuka B. Chládkováz 0/12/12 2 dny.1 3-
DIFA:DDMZX05Vstupní kurz III – modulární výuka B. Chládkováz 0/12/12 2 dny.1 5-
DIFA:DDMZY07Stavba venkovního pódia (typizované prvky) – modulární výuka B. Chládkováz 0/16/01 3-
DIFA:DJTZ209Multimédia a technická dokumentace II J. Kolegarz 0/3/22 3-
DIFA:DJTZ210Zvuk v dabingu B. Chládkováz 0/4/02 3-
DIFA:DJTZX02Samostatný scénický projekt – modulární výuka B. Chládkováz 0/0/131 --
DIFA:DJTZX07Zvuk – Digitální audiosystém II B. Chládkováz 0/2/12 5-
24 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX313D grafika -z 0/2/22 4-
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DDML103Úvod do kulturní politiky B. Chládkovákz 1/1/42 2-
DIFA:DDML214Výzkumné metody B. Chládkovákz 1/1/11 4-
DIFA:DJTL210Zvuk v dabingu B. Chládkováz 0/4/02 4-
DIFA:DJTLX02Samostatný scénický projekt – modulární výuka B. Chládkováz 0/0/131 --
DIFA:DJTLX06Firemní dny – modulární výuka B. Chládkováz 0/20/0 tydny.1 --
DIFA:DJTLX07Zvuk – Digitální audiosystém II B. Chládkováz 0/2/12 6-
21 kreditů