DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Student absolvoval přednášky "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednáškového semináře "Spolupráce ve tvůrčím týmu" je seznámit studenty s tvorbou dvou velikánů managementu a režie: S. P. Ďagilevem (Les Ballets Russes) a G. Laliberté (Cirque du Soleil) a prostřednictvím jejich souborů zmapovat tvorbu a řízení soukromých společností.

Dále se přednáška bude tématicky soustřeďovat na: vznik divadelní inscenace z pozice všech participujícím spolupracovníků, orientaci v divadelním, baletním a cirkusovém prostředí na zač. 20. století a dnes, terminologii příslušící ke zvolenému tématu, styčné plochy ke spolupráci manažera a ostatních členů teamu, orientaci v současném umění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:

- orientovat se v divadelním prostředí na počátku 20. stol. a v součastnosti
- aktivně mapovat soudobé umění
- určit a popsat organizační model divadla v domácím prostředí (Brno, Praha a Bratislava)
- explikovat koncepci jakéhokoli divadelního kusu
- analyzovat vzniklé situace a vyhledávat problematická místa
- navrhovat řešení problematických situací
- identifikovat možnosti spolupráce s ostatními členy teamu
- komunikovat se všemi členy týmu
Osnova
 • 1. Práce režiséra (zákl. aspekty práce režiséra) - volba inscenace, text, práce s textem - bibliografie, podpůrná literatura, analýza, dramaturgická práce (adaptace, montáž,...atd.), vymezení žánru, výběr spolupracovníků, postavení teamu, režijní interpretace, koncept, princip, režijní klíč, téma inscenace, explikace (představení teamu), zkušební plán, typy zkoušek, metoda zkoušení, atd.
 • 2. Práce scénografa (základní aspekty práce scénografa) - domluva s režisérem, kompetence, text jako východisko, analýza, podpůrná literatura, orientace v umění, pojmy a termíny, téma, hledání prostorového klíče, studie, nákres scény, maketa, technické parametry, spolupráce s režisérem, s managerem, s herci, atd., explikace, odevzdávačka, účast na zkouškách.
 • 3. Práce dramaturga (zákl. aspekty práce dramaturga) - domluva s režisérem, kompetence, pomoc s výběrem titulu, analýza, podpůrná literatura, text, práce s textem (překlad, škrtání, dopisování, adaptace, montáž), slovo (terminologie, pojmologie, definice), žánr, téma, idea, interpretace, koncept, explikace, účast v průběhu zkoušení, analýza udělaného, analýza premiéry.
 • 4. Práce produkčního - východiska aneb řemeslný základ pro managering: A. orientace v terénu: rozhled, základní typy divadel, typy divadelních inscenací, typy režisérů a jejich pravomoce, typy organizací divadelního tělesa, konkrétní typy divadel a jejich definice, B. Psychologie: třídění, výběr, rozhodnutí (psychologie rozhodování), komunikace (komunikační kompetence, rétorika, komunikace v pracovních situacích, diplomacie a taktika - porady), C. kontakty (mapování terénu, budování kontaktů), D. pracovní morálka a etika: řemeslo, zodpovědnost, profesionalita, etika, E. organizace.
 • 5. Tvorba týmu! - typy teamů.
 • 6. Spolupráce produkčního s režisérem.
 • 7. Spolupráce produkčního se scénografem.
 • 8. Spolupráce produkčního s dramaturgem.
 • 9. Spolupráce produkčního s vedením divadla.
 • 10. Spolupráce produkčního s technickým personálem divadla.
 • 11. Produkční a divák.
Literatura
 • ZAVARSKÝ, Ján. Kapitolky z dějin scénografie. In Kapitolky z dějin scénografie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 292 s. ISBN 978-80-7460-009-8. info
 • ADAIR, John. Umění kreativního myšlení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3004-9. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2009. 122 s. ISBN 978-80-86928-59-3. info
 • ADAIR, J. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994. 200 s. info
Výukové metody
Formy výuky - 1x přednáška, 1x seminář.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazem, zvukovým záznamem, A/V, diskuze, samostatná práce student.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - formou rozhovoru, analýza výsledků činnosti studenta, explikace, soustavné sledování výkonu studentů.
Seminární práce, závěrečná explikace, recenze semináře.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.