Představení studijního programu

Do bakalářského studia Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají přehled a zájem o kulturu, orientují se v organizaci státu, krajů, obcí a ve financování kultury. V případě Jevištní technologie mají přehled i v této oblasti. Jsou schopni logicky uvažovat a systémově myslet, mají dobré formulační, prezentační a komunikační dovednosti. Jsou samostatní, iniciativní a tvůrčí a nebojí se kreativně řešit problémy. Mají chuť organizovat, spolupracovat a být součástí širšího týmu. Mají zájem o prostředí, aktivně hledají informace (ovládají informační technologie) a jsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky. Ovládají angličtinu minimálně na středoškolské úrovni a mají zdravotní a fyzické dispozice. A jistě, mají rádi divadlo!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2024 BcA ATD, DP, JT
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi. Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

 • Uplatnění absolventa

  DIVADELNÍ PRODUKCE

  Absolventi bakalářského studia Divadelní produkce se mohou stát manažery kulturního projektu (instituce, agentury), tajemníky divadla, produkčními festivalu, marketingovými manažery v divadlech nebo asistenty ředitelů divadel. Případně si mohou založit a řídit vlastní agenturu. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

  MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

  MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

  MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

  MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)

  JEVIŠTNÍ MANAGEMENT A TECHNOLOGIE

  Absolventi specializace Jevištní management a technologie se mohou uplatnit jako manažeři scénické výroby, vedoucí umělecko-technického provozu, manažeři scénické realizace při divadelních projektech nebo zdivadelňování nedivadelních prostor, techničtí manažeři festivalů. Mohou také vlastnit a pracovat v oborových agenturách. Jejich profesní dráha dále mnohdy směřuje k tomu, že se stanou samostatní osvětlovači a zvukaři v kabinách, mistři osvětlovači, mistři zvuku nebo jevištní mistři.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Ed Halla (v současnosti CEO v OneAppOregon, USA, dříve Global Managing Director ve společnosti EYELEVEL Inc.)

  Galina Koretskaya (Head of Arts and Creative Economy in Central Asia at British Council v Kazachstánu)

  BcA. Jan Hons Šuškleb (freelancer v oblasti light design, lighting a video systems)

  BcA. Vilém Jonáš (vedoucí scénického provozu ČT Brno)

Základní údaje

Zkratka
Div_Pro:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
42
počet aktivních studentů
30
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje