DIFA DIVMAN Divadelní produkce
Název anglicky: Theatre Management
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Div_Pro:B Divadelní produkce a jevištní technologie

Úvodní informace / Pokyny

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi

Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

 

Absolventi bakalářského studia Divadelní produkce se mohou stát manažery kulturního projektu (instituce, agentury), tajemníky divadla, produkčními festivalu, marketingovými manažery v divadlech nebo asistenty ředitelů divadel. Případně si mohou založit a řídit vlastní agenturu. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX55Základy práce s médii a na PC -z 0/2/22 1-
DIFA:DDMZ101Projektový management – modulární výuka B. Chládkováz 1/1/1 1 den.1 1P
DIFA:DDMZ103Úvod do kulturní politiky B. Chládkovázk 2/0/22 1-
DIFA:DDMZ104Herecká propedeutika – modulární výuka I. Dostálekz 0/25/32 1-
DIFA:DDMZ105Organizace mezinárodního divadelního festivalu I B. Chládkovákz 1/1/42 1-
DIFA:DDMZ106Vstupní kurz I – modulární výuka B. Chládkováz 0/12/12 2 dny.1 1-
DIFA:DDMZ107Právo I B. Chládkovázk 1/2/23 1-
DIFA:DDMZ108Úvod do problematiky divadelního umění J. Šotkovskýz 1/1/22 1Z
DIFA:DDMZ109Stage management I B. Chládkovákz 1/1/.52 1-
DIFA:DDMZ112Mikroekonomika B. Chládkovázk 1/1/22 1-
DIFA:DDMZ113Psychologie osobnosti B. Chládkováz 1/1/22 1-
DIFA:DDMZ115Angličtina I B. Chládkovákz 0/4/44 1-
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX55Základy práce s médii a na PC S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DDML101Projektový management – modulární výuka B. Chládkovákz 12/12/122 2P
DIFA:DDML102Vznik divadelní inscenace J. Šotkovskýz 1/1/22 2Z
DIFA:DDML103Úvod do kulturní politiky B. Chládkovákz 1/1/42 2-
DIFA:DDML105Organizace mezinárodního divadelního festivalu I B. Chládkovákz 1/1/42 2-
DIFA:DDML107Právo II B. Chládkovázk 1/2/23 2-
DIFA:DDML110Stage management I B. Chládkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDML111Makroekonomika B. Chládkovázk 1/1/22 2-
DIFA:DDML115Angličtina I B. Chládkovázk 0/4/44 2-
DIFA:DDML116Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe B. Chládkováz 0/56/0 2 týdny.2 2-
DIFA:DDML117Technologické minimum – modulární výuka B. Chládkováz 0/16/0 1 den.1 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
28 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III V. Cejpekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DAAZX06Seminář k dějinám českého divadla P. Trtílekz 0/2/22 3P
DIFA:DDMZ201Základy managementu B. Chládkovázk 2/0/32 3Z
DIFA:DDMZ202Marketing I B. Chládkovákz 1/1/32 3-
DIFA:DDMZ203Projektový management v kultuře H. Průchováz 1/1/11 3Z
DIFA:DDMZ205Organizace mezinárodního divadelního festivalu II B. Chládkovákz 1/1/44 3-
DIFA:DDMZ206Rozpočetnictví, účetnictví B. Chládkováz 1/1/11 3-
DIFA:DDMZ207Právo III B. Chládkovázk 2/0/42 3-
DIFA:DDMZ209Fundraising B. Chládkovákz 1/1/21 3-
DIFA:DDMZ210Člověk ve společnosti B. Chládkovákz 1/1/11 3-
DIFA:DDMZ211PC v administrativě B. Chládkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DDMZ213Angličtina II B. Chládkovákz 0/4/44 3-
DIFA:DDMZ215Spolupráce ve tvůrčím týmu B. Chládkováz 1/1/11 3-
DIFA:DDMZ315Produkce audiovizuálního projektu – modulární výuka B. Chládkováz 12/12/01 3-
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV V. Cejpekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DAALX06Seminář k dějinám českého divadla S. Mackováz 0/2/22 4P
DIFA:DDML201Základy managementu B. Chládkovázk 2/0/32 4Z
DIFA:DDML202Marketing II B. Chládkovákz 1/1/32 4-
DIFA:DDML203Projektový management v kultuře H. Průchovákz 0/0/31 4Z
DIFA:DDML205Organizace mezinárodního divadelního festivalu II B. Chládkovákz 1/1/63 4-
DIFA:DDML206Rozpočetnictví, účetnictví B. Chládkováz 1/1/11 4-
DIFA:DDML207Právo III B. Chládkovázk 2/0/42 4-
DIFA:DDML208Proseminář k bakalářské diplomové práci B. Chládkovákz 0/2/22 4Z
DIFA:DDML211PC v administrativě I B. Chládkováz 0/2/22 4-
DIFA:DDML212Mezinárodní divadelní festival II – produkční praxe B. Chládkováz 0/56/0 2 týdny.2 4-
DIFA:DDML213Angličtina II B. Chládkovázk 0/4/44 4-
DIFA:DDML214Výzkumné metody B. Chládkovákz 1/1/11 4-
DIFA:DDML216Seminář prezentačních a komunikačních dovedností B. Chládkováz 1/1/11 4-
30 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ301Základy marketingového výzkumu B. Chládkovázk 1/1/32 5-
DIFA:DDMZ302Management – řízení a vedení lidí B. Chládkovázk 2/0/32 5Z
DIFA:DDMZ304Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace B. Chládkovákz 0/2/66 5P
DIFA:DDMZ306Stage management II B. Chládkováz 2/0/01 5-
DIFA:DDMZ309Bakalářská diplomová práce B. Chládkováz 0/0/42 5Z
DIFA:DDMZ310Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu B. Chládkováz 0/1/11 5Z
DIFA:DDMZ312Multimediální zpracování projektu B. Chládkováz 0/2/22 5-
DIFA:DDMZ314Angličtina pro produkční praxi B. Chládkovákz 0/2/22 5-
DIFA:DDMZ316Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech B. Chládkovákz 1/1/1 workshopy v listopadu/prosinci/lednu v prostorách Kumst Brno.1 5-
DIFA:DDMZY08Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkovákz 0/24/915 5-
DIFA:DDMZY09Projekt II – scénický projekt B. Chládkovákz 0/24/915 5-
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML302Management – řízení a vedení lidí B. Chládkovázk 2/0/32 6Z
DIFA:DDML304Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace B. Chládkovákz 0/2/66 6P
DIFA:DDML309Bakalářská diplomová práce B. Chládkováz 0/0/168 6Z
DIFA:DDML310Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu B. Chládkováz 0/1/11 6Z
DIFA:DDML314Angličtina pro produkční praxi B. Chládkovázk 0/2/22 6-
DIFA:DDMLY08Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkovákz 0/24/915 6-
DIFA:DDMLY09Projekt II – scénický projekt B. Chládkovákz 0/24/915 6-
29 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk ve třetím ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 5-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 6-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 6-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 6-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 6-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 6-
10 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDMZX01Samostatný projekt – modulární výuka B. Chládkováz 0/0/41 --
DIFA:DDMZX02Vstupní kurz II – modulární výuka B. Chládkováz 0/12/12 2 dny.1 3-
DIFA:DDMZX05Vstupní kurz III – modulární výuka B. Chládkováz 0/12/12 2 dny.1 5-
13 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DDML311Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe B. Chládkováz 0/25/25 2 týdny.2 6-
DIFA:DDMLX01Samostatný projekt – modulární výuka B. Chládkováz 0/0/41 --
13 kreditů