Hra na hoboj (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373HZ Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 50 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 50 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60374HL Výroba strojků II - hoboj • 50 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 50 %
HF:H6105BZ Historický hoboj • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
4. semestr
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60375H Výroba strojků III - hoboj • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HOL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOL Metodika II • 100 %
HF:H60247HOL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %

Údaje byly předpočítány: 22. 6. 2024 11:21

Všechny obory fakulty