DIFA VDN Theatre and Education for the Deaf
Name in Czech: Divadlo a výchova pro Neslyšící
master's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: DIFA Div_vych:N Drama and Education

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DSDZY04Professional Training Course II P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
DIFA:DVDZ401Theatre in Education of the Deaf V. Broulíkovázk 1/1/22 1-
DIFA:DVDZ402Dramaturgical staging V. Broulíkováz 1/1/22 1-
DIFA:DVDZ403Surdopedia V. Broulíkovázk 2/0/22 1-
DIFA:DVDZ405History of Czech Theatre of the Deaf V. Broulíkovázk 1/1/22 1-
DIFA:DVDZ406Reflection and research V. Broulíkováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZ407Developing the art of communication and creativity V. Broulíkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZ409Sign language V. Broulíkovázk 1/2/12 1-
DIFA:DVDZ410Physical Theatre V. Broulíkováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZ411Artistic sign language interpretation V. Broulíkováz 3/0/0 1 týden dílna.1 1-
DIFA:DVDZ412Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/2/0 1 týden dílna.1 1-
DIFA:DVDZ414Theater shows V. Broulíkováz 0/32/0 4 dny.1 1-
DIFA:DVDZX02Multimedial Project processing V. Broulíkováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZY07Practice IV V. Broulíkováz 0/0/42 1P
DIFA:DVDZY09Directing and Dramaturgy Practice V. Broulíkováz 0/4/12 1Z
DIFA:DVDZY10Year Project I V. Broulíkováz 0/0/63 1P
DIFA:DVDZY12Practice IV - Seminar V. Broulíkováz 0/2/01 1Z
30 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDVL502Thesis – seminar V. Broulíkováz 0/2/11 2Z
DIFA:DDVL504Master's Project – Seminar V. Broulíkováz 0/2/11 2Z
DIFA:DVDL401Theatre in Education of the Deaf V. Broulíkovázk 1/1/22 2-
DIFA:DVDL402Dramaturgical staging V. Broulíkováz 1/1/22 2-
DIFA:DVDL403Surdopedia V. Broulíkovázk 2/0/22 2-
DIFA:DVDL405History of Czech Theatre of the Deaf V. Broulíkovázk 1/1/22 2-
DIFA:DVDL406Reflection and research V. Broulíkováz 0/2/22 2-
DIFA:DVDL407Developing the art of communication and creativity V. Broulíkovákz 0/2/22 2-
DIFA:DVDL409Sign language V. Broulíkovázk 1/2/12 2-
DIFA:DVDL410Physical Theatre V. Broulíkováz 0/2/22 2-
DIFA:DVDL414Theater shows V. Broulíkováz 0/32/0 4 dny.1 2-
DIFA:DVDLX02Multimedial Project processing V. Broulíkováz 0/2/22 2-
DIFA:DVDLY07Practice IV V. Broulíkováz 0/0/42 2P
DIFA:DVDLY09Directing and Dramaturgy Practice V. Broulíkováz 0/4/12 2Z
DIFA:DVDLY10Year Project I V. Broulíkováz 0/0/63 2P
DIFA:DVDLY12Practice IV - Seminar V. Broulíkováz 0/2/01 2Z
29 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDVZ501Master's Thesis V. Broulíkováz 0/0/126 3Z
DIFA:DDVZ502Thesis – seminar V. Broulíkováz 0/2/11 3Z
DIFA:DDVZ503Master's project V. Broulíkováz 0/0/84 3P
DIFA:DDVZ504Master's Project – Seminar V. Broulíkováz 0/2/11 3Z
DIFA:DVDZ503Teaching the Hearing Impaired V. Broulíkovázk 1/1/22 3-
DIFA:DVDZ511Childern's psychology V. Broulíkováz 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY01Divadlo specifických divadelních skupin V. Broulíkovákz 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY02Vhled do dramaterapie V. Broulíkovázk 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY08Practice V V. Broulíkováz 0/0/42 3P
DIFA:DVDZY11Year Project II V. Broulíkováz 0/0/63 3P
DIFA:DVDZY13Practice V - Seminar V. Broulíkováz 0/2/01 3Z
26 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDVL501Master's Thesis V. Broulíkováz 0/0/2814 4Z
DIFA:DDVL503Master's project V. Broulíkováz 0/0/147 4P
DIFA:DVDL503Teaching the Hearing Impaired V. Broulíkovázk 1/1/22 4-
DIFA:DVDL511Childern's psychology V. Broulíkováz 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY01Divadlo specifických divadelních skupin V. Broulíkovákz 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY02Vhled do dramaterapie V. Broulíkovázk 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY08Practice V V. Broulíkováz 0/0/42 4P
DIFA:DVDLY11Year Project II V. Broulíkovákz 0/0/63 4P
DIFA:DVDLY13Practice V - Seminar V. Broulíkováz 0/2/01 4Z
35 credits

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX32English J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33German J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34French J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Spanish J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Russian J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDZX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
27 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX32English J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33German J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34French J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Spanish J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Russian J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX46Salon of Creative Writing S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Sítko Festival - support S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 --
DIFA:DDVLX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX18Theatre Project - Region, place, history S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDLX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
34 credits