HF KYTARA Hra na kytaru
Název anglicky: Guitar
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Hstru:N Hra na strunné nástroje

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40079zDějiny a literatura nástroje I V. Bláhaz 1/0/11 1-
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H601024zHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2815 1-
HF:H601654NzInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H601853NzKomorní hra I M. Jelínekz 0/2/43 1Z
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40079lDějiny a literatura nástroje I V. Bláhazk 1/0/32 2-
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H601024lHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2815 2-
HF:H601654NlInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H601853NlKomorní hra I M. Jelínekzk 0/2/64 2Z
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 2Z
29 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50092zDějiny a literatura nástroje II V. Bláhaz 1/0/11 3-
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H601072AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 3Z
HF:H601072zHra na nástroj II V. Bláhaz 0/2/85 3-
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
35 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50092lDějiny a literatura nástroje II V. Bláhaz 1/0/11 4-
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H601072AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 4Z
HF:H601072lHra na nástroj II V. Bláhaz 0/2/85 4-
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
33 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NzInterpretační seminář II -z 2/0/01 3-
HF:H60191zKomorní hra II -z 0/2/03 --
HF:H603403NzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/01 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
8 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NlInterpretační seminář II -z 2/01 4-
HF:H60191lKomorní hra II -z 0/2/03 --
HF:H603403NlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/01 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
8 kreditů