H601024l Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Patrick Vacík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:30–20:00 007, Po 9:30–20:00 304, Po 15:00–18:00 110, Út 9:30–20:00 007, St 10:00–17:35 007
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601024z - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vzdělání odborníků, kteří se mohou uplatnit nejen jako sólisté, a hráči v komorních souborech, ale také pedagogové na všech stupních odborných škol. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia. Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání nejen v oblasti praktické, ale rovněž v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Vědomosti z praktických a teoretických předmětů, které se vzájemně doplňují, mohou studenti již během studia aplikovat nejen na mezinárodních interpretačních kurzech a mezinárodních interpretačních soutěžích, ale na základě získaných znalostí je zde předpoklad špičkových sólových výkonů na domácích i mezinárodních koncertních pódiích.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla kytarového repertoáru (viz osnova)
- ovládat moderní interpretační techniky
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen: -
adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
Osnova
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a mohou v ní být zařazeny například tyto skladby:
 • Etudy: Giuliani M., Bariios-Mangoré A., Villa-Lobos H., Rak Š, Sor F., Zelenka M. a další
 • Bach J. S.: Jedna ze Suit nebo Sonát
 • Britten B.: Nocturnal
 • Brouwer L.: Jedna z jeho tří sonát
 • Castelnuovo M. - Tedesco: Koncerty D-dur a C-dur, Sonáta Ommagio a Boccherini
 • Duarte J. W.: Variace op. 25
 • Ginastera A.: Sonáta
 • Ponce M. M.: Jedna ze 4 sonát
 • Rodrigo J.: Concierto de Aranjuez, Concierto para un gentilhombre
 • Tansman A.: Variace na Skrjabinovo téma
 • Tučapský A.: Sonáta
 • Villa – Lobos H.: Concierto para Guitarra y orchestra
 • Walton W.: 5 Bagatel
Literatura
  doporučená literatura
 • hler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Tennant, S.: Pumping Nylon, USA 1995
 • Pujol, E.o: Escuela razonada de la Guitarra. Ricordi 1997
 • láha V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. JAMU 2012
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
Látka ke komisionální zkoušce:
Etudy: 2 koncertantní etudy z různých slohových období
Přednesy:
4 přednesy minimálně ze dvou slohových období
Pozn. – pokud posluchač zahrál přednesy v rámci ročníkového koncertu, nemusí je již interpretovat v rámci zkoušky
Celovečerní recitál - minimální délka 60 minut, hra zpaměti je podmínkou. Pouze sonáty většího rozsahu a soudobé skladby je možno hrát z not.Komorní skladby, (kromě sonát), mohou být do programu zařazeny pouze nad rámec stanoveného časového rozsahu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601024l