H601024l Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Martin Mysliveček (přednášející)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 9:00–10:30 007
Předpoklady
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Látka ke komisionální zkoušce Etudy: 2 koncertantní etudy z různých slohových období Přednesy:4 přednesy minimálně ze dvou slohových období, pozn. – pokud posluchač zahrál přednesy v rámci ročníkového koncertu, nemusí je již interpretovat v rámci zkoušky
Výstupy z učení
Příprava studenta na ročníkový recitál, další rozvíjení interpretační přesvědčivosti a samostatnosti v představování uměleckých děl posluchačům.
Osnova
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.