H50092z Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40079l - Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
1. bude schopen vysvětlit pojem Vídeňská kytarová škola a vyjmenuje její hlavní představitele
2. bude mít komplexní přehled o období klasicimsu a romantismu (představitelé, díla, školy)
3. dokáže vyjmenovat kytaráře 19. stol. - Staufer, Lacote a Torres a popsat konstrukční metody výroby nástroje
4. bude znát skladatele, jejich díla a významné školy 1. poloviny 19. stol. v Německu
5. bude srozuměn s významnými kytarovými školami,pedagogy a skladateli od počátku 19.století
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • Vídeňská kytarová škola (F.Molitor, F.Molino, A.Diabelli ad)
 • Dionisio Aguado, Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Mauro Giuliani
 • Kytaráři 19. stol. (Staufer, Lacote a Torres) - ukončení vývoje stavby nástroje
 • Skladatelé a díla a významné školy 1. poloviny 19. stol. Německu
 • Julian Arcas, Francesco Tárrega, Augustin Barrios-Mangoré
 • Významné kytarové školy,pedagogové a skladatelé od 19.století
Literatura
  povinná literatura
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  doporučená literatura
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuze
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H50092z