HF KYTARA Hra na kytaru
Název anglicky: Guitar
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hstru:N Hra na strunné nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40079zDějiny a literatura nástroje I V. Bláhaz 1/0/11 - P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/2/02 Z P
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 Z P
HF:H601024zHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2815 - P
HF:H601654NzInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 Z P
HF:H601853NzKomorní hra I M. Jelínekz 0/2/43 Z P
24 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40079lDějiny a literatura nástroje I V. Bláhazk 1/0/32 - P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 Z P
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 Z P
HF:H601024lHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2815 - P
HF:H601654NlInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 Z P
HF:H601853NlKomorní hra I M. Jelínekzk 0/2/64 Z P
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 Z P
29 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H50092zDějiny a literatura nástroje II V. Bláhaz 1/0/11 - P
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 Z P
HF:H601072AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 Z P
HF:H601072zHra na nástroj II V. Bláhaz 0/2/85 - P
HF:H601684NzInterpretační seminář II -z 2/0/01 - V
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/010 Z P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H50092lDějiny a literatura nástroje II V. Bláhaz 1/0/11 - P
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 Z P
HF:H601072AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 Z P
HF:H601072lHra na nástroj II V. Bláhaz 0/2/85 - P
HF:H601684NlInterpretační seminář II -z 2/01 - V
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/0/010 Z P
35 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60191lKomorní hra II -z 0/2/03 - V
HF:H60191zKomorní hra II -z 0/23 - V
HF:H603403NlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/01 - V
HF:H603403NzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/01 - V
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 - V
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 - V
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 - V
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 - V
14 kreditů