HF TEORINT Interpretace a teorie interpretace
Název anglicky: Interpretation and Theory of Interpretation
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF TEORINT Interpretace a teorie interpretace

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH050zTeoretická reflexe oborového studia I M. Holák 0/40/1527 1Z
HF:HPH054zMetodologie vědecké práce I P. Lykok 0/20/523 1Z
HF:HPH056zUmělecký výkon I M. Holáz 0/0/1205 1Z
HF:HPH060zDoktorandský seminář I M. Holák 0/12/362 1Z
HF:HPH063zDisertační práce I M. Holáz 0/0/1205 1Z
HF:HPH069zPedagogická praxe I M. Holáz 0/0/241 1Z
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH050lTeoretická reflexe oborového studia II M. Holák 0/40/1527 2Z
HF:HPH054lMetodologie vědecké práce II P. Lykok 0/20/523 2Z
HF:HPH056lUmělecký výkon II M. Holáz 0/0/1205 2Z
HF:HPH060lDoktorandský seminář II M. Holák 0/12/362 2Z
HF:HPH063lDisertační práce II M. Holáz 0/0/1205 2Z
HF:HPH069lPedagogická praxe II M. Holáz 0/0/241 -Z
23 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH051zTeoretická reflexe oborového studia III M. Holák 0/40/1527 3Z
HF:HPH055zMetody výuky se zaměřením na VŠ vzdělávání I P. Lykok 0/20/523 3Z
HF:HPH057zUmělecký výkon III M. Holáz 0/0/1205 3Z
HF:HPH061zDoktorandský seminář III M. Holák 0/12/362 3Z
HF:HPH064zDisertační práce III M. Holáz 0/0/1205 3Z
HF:HPH070zPedagogická praxe III M. Holáz 0/0/241 3Z
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH051lTeoretická reflexe oborového studia IV M. Holák 0/40/1528 4Z
HF:HPH055lMetody výuky se zaměřením na VŠ vzdělávání II P. Lykok 0/20/523 4Z
HF:HPH057lUmělecký výkon IV M. Holáz 0/0/1205 4Z
HF:HPH061lDoktorandský seminář IV M. Holák 0/12/362 4Z
HF:HPH064lDisertační práce IV M. Holáz 0/0/1205 4Z
HF:HPH070lPedagogická praxe IV M. Holáz 0/0/241 4Z
24 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH052zTeoretická reflexe oborového studia V M. Holák 0/40/1527 5Z
HF:HPH058zUmělecký výkon V M. Holáz 0/0/1205 5Z
HF:HPH062zDoktorandský seminář V M. Holák 0/12/362 5Z
HF:HPH065zDisertační práce V M. Holáz 0/0/24010 5Z
HF:HPH071zPedagogická praxe V M. Holáz 0/0/241 5Z
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH052lTeoretická reflexe oborového studia VI M. Holák 0/40/1528 6Z
HF:HPH058lUmělecký výkon VI M. Holáz 0/0/1205 6Z
HF:HPH062lDoktorandský seminář VI M. Holák 0/12/362 6Z
HF:HPH065lDisertační práce VI M. Holáz 0/0/24010 6Z
HF:HPH071lPedagogická praxe VI M. Holáz 0/0/241 6Z
26 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH053zTeoretická reflexe oborového studia VII M. Holák 0/40/1527 7Z
HF:HPH059zUmělecký výkon VII M. Holáz 0/0/1205 7Z
HF:HPH066zDisertační práce VII M. Holáz 0/0/24010 7Z
HF:HPH072zPedagogická praxe VII M. Holáz 0/0/241 7Z
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH053lTeoretická reflexe oborového studia VIII M. Holák 0/40/1528 8Z
HF:HPH059lUmělecký výkon VIII M. Holáz 0/0/60025 8Z
HF:HPH066lDisertační práce VIII M. Holáz 0/0/24010 8Z
HF:HPH072lPedagogická praxe VIII M. Holáz 0/0/241 8Z
44 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definováno 7 skupin povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk A a jeden cizí jazyk B v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit dva předměty za každý semestr

Cílem je maximalizovat schopnost absolventů fakulty využít jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Při studiu cizích jazyků je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na nácvik komunikačních dovedností, znalosti manažerské a hudební terminologie.
Zároveň je cíleně rozvíjena schopnost tvorby odborných textů a jejich porozumění. K dosažení tohoto cíle lze využít nekontaktní výuku – doktorandi mají možnost studia pomocí fakultní elektronické cvičebnice gramatiky vytvořené na bázi potřebné terminologie

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1AzAngličtina A pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHAB1AzAngličtina B pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHFA1AzFrancouzština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHFB1AzFrancouzština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIA1AzItalština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIB1AzItalština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHNA1AzNěmčina A pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
HF:HPHNB1AzNěmčina B pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1BlAngličtina A pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHAB1BlAngličtina B pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHFA1BlFrancouzština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHFB1BlFrancouzština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIA1BlItalština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIB1BlItalština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHNA1BlNěmčina A pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
HF:HPHNB1BlNěmčina B pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
24 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1CzAngličtina A pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHAB1CzAngličtina B pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHFA1CzFrancouzština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHFB1CzFrancouzština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIA1CzItalština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIB1CzItalština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHNA1CzNěmčina A pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
HF:HPHNB1CzNěmčina B pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1DlAngličtina A pro odbornou praxi IV I. Jarešovázk 0/8/03 4-
HF:HPHAB1DlAngličtina B pro odbornou praxi IV I. Jarešovázk 0/8/03 4-
HF:HPHFA1DlFrancouzština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHFB1DlFrancouzština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHIA1DlItalština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHIB1DlItalština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHNA1DlNěmčina A pro odbornou praxi IV K. Horáčkovázk 0/8/03 4-
HF:HPHNB1DlNěmčina B pro odbornou praxi IV K. Horáčkovázk 0/8/03 4-
24 kreditů

Účast na konferenci

Student v praxi prokazuje schopnosti, které nabyl v předmětu Doktorandský seminář. Na konferenci prezentuje dílčí část/i své budoucí disertace, nebo výsledky vědeckého projektu, který s disertační prací souvisí a na němž intenzívně pracoval v době před konáním konference. Osvojuje si způsob komunikace v rámci odborného fóra konference.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH067zÚčast na konferenci M. Holáz 0/0/723 -P
3 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH067lÚčast na konferenci M. Holáz 0/0/723 -P
3 kredity

Zahraniční stáž / zahraniční výzkumný project

Student má během svého studia absolvovat studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě v délce trvání alespoň jednoho měsíce, ideálně 1 - 2 semestry. Předpokládá se samostatný výzkumný úkol v rámci studentského projektu (Specifický výzkum, nebo projekt v rámci disertace), stáž je možné zaměřit také na výzkumný projekt, kdy se školenec podílí na společném výzkumném projektu partnerských pracovišť či na jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH073zZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt M. Holáz 0/0/964 -P
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH073lZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt M. Holáz 0/0/964 -P
4 kredity

Publikační aktivita

Student je povinen vykázat alespoň jeden odborný publikační výstup během studia (zpravidla v českém či zahraničním odborném periodiku se standardním recenzním řízením, možná je i samostatná publikace). Student prezentuje dílčí část/i své budoucí disertace, nebo výsledky jiného vědeckého projektu, který s disertační prací souvisí a na němž intenzívně pracoval. Publikační aktivita v rámci tohoto předmětu nemá být totožná s publikační aktivitou v rámci studentské grantové aktivity (Specifický výzkum).

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH068zPublikační činnost M. Holáz 0/0/723 -P
3 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH068lPublikační činnost M. Holáz 0/0/723 -P
3 kredity

Volitelné

Volitelné předměty nemají přísné časově zakotvení, je možno je splnit kdykoliv v průběhu studia v rámci vytvořeného ISP. Povinností je volba nejméně 2 volitelných předmětů za studium.

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH074zArtistic research P. Lykok 0/0/241 --
HF:HPH075zPublicistické žánry J. Bártovák 0/0/241 --
HF:HPH076zInterpretační symbióza při studiu skladby M. Holáz 0/0/241 --
HF:HPH077zPsychologické aspekty umělecké tvorby R. Fajnork 0/0/241 --
HF:HPH078zStudium a interpretace odborného textu M. Holák 0/0/241 --
HF:HPH079zPraktický verbální výklad hudebních jevů v historickém kontextu M. Holák 0/0/241 --
HF:HPH080zPedagogická praxe M. Holáz 0/0/241 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH074lArtistic research P. Lykok 0/0/241 --
HF:HPH075lPublicistické žánry J. Bártovák 0/0/241 --
HF:HPH076lInterpretační symbióza při studiu skladby M. Holáz 0/0/241 --
HF:HPH077lPsychologické aspekty umělecké tvorby R. Fajnork 0/0/241 --
HF:HPH078lStudium a interpretace odborného textu M. Holák 0/0/241 --
HF:HPH079lPraktický verbální výklad hudebních jevů v historickém kontextu M. Holák 0/0/241 --
HF:HPH080lPedagogická praxe M. Holáz 0/0/241 --
7 kreditů