HF VIOLA Hra na violu
Název anglicky: Viola
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hstru:N Hra na strunné nástroje

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40086VCzDějiny a literatura nástroje I J. Podhoranskýz 1/0/11 1-
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/2/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60102VCzHra na nástroj I J. Podhoranskýkz 0/2/2815 1-
HF:H601654NzInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H601853NzKomorní hra I M. Jelínekz 0/2/43 1Z
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 1-
HF:H6034NzStudium repertoáru s klavírem I M. Jelínkováz 0/2/22 1-
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40086VClDějiny a literatura nástroje I J. Podhoranskýzk 1/0/32 2-
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60102VClHra na nástroj I J. Podhoranskýkz 0/2/2815 2-
HF:H601654NlInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H601853NlKomorní hra I M. Jelínekzk 0/2/64 2Z
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/2/23 2-
HF:H6034NlStudium repertoáru s klavírem I M. Jelínkováz 0/2/22 2-
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 2Z
34 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60023VCzDějiny a literatura nástroje II J. Podhoranskýz 1/0/11 3-
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 3Z
HF:H601072AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 3Z
HF:H60107VCzHra na nástroj II J. Podhoranskýz 0/2/85 3-
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/010 3Z
HF:H6035NzStudium repertoáru s klavírem II M. Jelínkováz 0/2/22 3-
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 3Z
36 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60023VClDějiny a literatura nástroje II J. Podhoranskýz 1/0/11 4-
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 4Z
HF:H601072AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 4Z
HF:H60107VClHra na nástroj II J. Podhoranskýz 0/2/85 4-
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/0/010 4Z
HF:H6035NlStudium repertoáru s klavírem II M. Jelínkováz 0/2/22 4-
36 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NzInterpretační seminář II -z 2/0/01 3-
HF:H60191zKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NlInterpretační seminář II -z 2/01 4-
HF:H60191lKomorní hra II -z 0/2/03 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
7 kreditů