H60107VIz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Řezníček
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60102VCl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě na případné konkurzy do renomovaných těles.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen: - ovládat dle výběru některá vrcholná díla houslového repertoáru (viz osnova); - ovládat moderní interpretační techniky Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen: - adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice); - intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu.
Osnova
 • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě na případné konkurzy do renomovaných těles.
 • Výběr repertoáru:
 • Bárta J.: Koncert pro violu a orchestr
 • Bartók B.: Koncert pro violu a orchestr
 • Hindemith P.: Der Schwanendreher (Koncert pro violu a orchestr), Sonáta op.11/4, Trauermusik ....
 • Hummel J. N.: Sonáta Es dur
 • Martinů B.: Sonáta pro violu a klavír
 • Martinů B.: Rhapsody Concert a Sonáta No.1 pro violu sólo
 • Novák J.: Sonata da Chiesa
 • Rapoport A.: Elegie a Giga pro violu a klavír
 • Rubinštejn A.: Sonáta pro violu a klavír
 • Viuxtemps H.: Sonáta pro violu a klavír
 • Wagner W.: Sonáta pro violu a klavír
 • Walton W.: Koncert pro violu a orchestr
 • Williams R.V.: Suite for Viola and Orchestra
 • Zámečník E.: „Ortel samoty” – Sonáta pro violu sólo
Literatura
  doporučená literatura
 • Šťastný R.: Dějiny a literature houslové hry. JAMU, 1983
 • Podhradská V., Skladaný J.: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava: VŠMU, 1988
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Kotmel B.: Dějiny a literature nástroje – Houslařství. Brno, 1994
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Informace učitele
Příprava absolventského recitálu v minimální délce 70 minut. Program musí obsahovat skladby různých stylových období. Hra zpaměti je podmínkou, pouze sonáty většího rozsahu a soudobé skladby mohou být hrány z not.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.