Hudební manažerství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:D60529L Účetnictví • 100 %
HF:D60529Z Účetnictví • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40825 Management • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60210L Kulturní projekt - mezinárodní hudební soutěž • 100 %
HF:H60210Z Kulturní projekt - umělecké zastupování • 100 %
HF:H60251L Organizace a struktura hudebního provozu II • 100 %
HF:H60251Z Organizace a struktura hudebního provozu II • 100 %
HF:H60277L Práce s počítačem IV • 100 %
HF:H60277Z Práce s počítačem III • 100 %
HF:H60286L Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60322L Orchestrální akademie • 100 %
HF:H60322Z Orchestrální akademie • 100 %
HF:H60400 Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60405C Projektový management v kultuře • 100 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 100 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 100 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 100 %
HF:H85032 Bakalářský seminář pro hudební produkci II • 100 %
HF:H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I • 100 %
HF:H85043Z Fundraising • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 75 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 25 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60253Z OSHP III • 100 %
HF:H60323Z Seminář OSHP III - bakalářská práce • 100 %
HF:H60399Z Marketing • 100 %
HF:H61546 Řízení lidských zdrojů • 100 %
HF:H73067Z Absolventský projekt • 100 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 100 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 100 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 100 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 89 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 89 %
HF:H60253L OSHP III • 89 %
HF:H60323L Seminář OSHP III - bakalářská práce • 89 %
HF:H60399L Marketing • 89 %
HF:H73067L Absolventský projekt • 89 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 89 %
HF:H80011L Seminář hudební produkce • 89 %
DIFA:DDML207 Právo III • 89 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 22 %
HF:HF0182Z Video a poslechový seminář pro hudební produkci • 11 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 11 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 11 %
HF:HJX00SL Španělština pro začátečníky • 11 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 11 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 11 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 11 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 11 %
HF:H75021AZ Samostatná produkce • 11 %
DIFA:DAALX44 Step • 11 %
DIFA:DAAZX44 Step • 11 %

Údaje byly předpočítány: 22. 6. 2024 11:21

Všechny obory fakulty