HF KLARINE Hra na klarinet
Název anglicky: Clarinet
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40082KLzDějiny a literatura nástroje I M. Polákz 1/0/11 P P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 Z P
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 Z P
HF:H60102KLzHra na nástroj I M. Polákkz 0/2/2815 P P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60185NDzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/43 P P
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 P P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 P P
29 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40082KLlDějiny a literatura nástroje I M. Polákzk 1/0/11 P P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 Z P
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 Z P
HF:H60102KLlHra na nástroj I M. Polákkz 0/2/2815 P P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60185NDlKomorní hra I V. Spilkakz 0/2/64 P P
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/2/23 P P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 P P
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 Z P
33 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40088KLzDějiny a literatura nástroje II M. Polákz 1/0/11 P P
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 Z P
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 P P
HF:H60105KLzHra na nástroj II M. Polákz 0/2/85 P P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 P P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 Z P
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 Z P
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 Z P
36 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40088KLlDějiny a literatura nástroje II M. Polákz 1/0/11 P P
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 Z P
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 P P
HF:H60105KLlHra na nástroj II M. Polákz 0/2/85 P P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 P P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 Z P
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 Z P
34 kreditů