H40088KLz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Milan Polák (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40082KLl - Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům znalosti v oblasti dějin a literatury klarinetu, potřebných pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na klarinet. Poskytnout studentům systémovou přípravu na SZZ. Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře klarinetu vzniklé ve všech stylových epochách – od méně početných skladeb období baroka přes "zlatý věk klarinetu" – období klasicismu až po literaturu 20. století. Důraz je kladen na získání detailnějšího přehledu vzniku skladeb i jejich historických souvislostí (hudební charakter, stylové zařazení, stupeň obtížnosti, míru virtuozity), stejně jako získání přehledu v poměrně početné sólové a komorní literatuře 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- prokazovat hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje daného studijního oboru, hudební historie a orientovat se v zahraniční literatuře;
- ovládat detailní přehled klarinetové literatury (sólové a komorní) od vrcholného baroka až po současnost;
- znát základní okolnosti vzniku skladeb a dokázat definovat jejich charakteristiku (hudební charakter, stylové zařazení, stupeň obtížnosti, míru virtuozity).
Osnova
 • Dějiny
  - Osobnost H. E. Klosé a jeho reformy.
  - Vznik francouzského systému klarinetu.
  - Další vývoj německého systému klarinetu.
  - Nejvýznamnější reformátoři nástroje (Beer, Lotz, Fritz, Stadlerové, Lefévre, Klosé, Müller, Böhm).
 • Literatura
  - Romantické skladby pro sólový klarinet s doprovodem orchestru i klavíru.
  - Romantická klarinetová literatura komorní (Weber, Schumann, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Fibich, Reinecke, Reger).
  LS
 • Dějiny
  - Závěrečná fáze vývoje francouzského systému klarinetu.
  - Význam reforem Theobalda Böhma.
  - Drobná závěrečná vylepšení klarinetu a přínosy jednotlivých nástrojářských firem.
  - Rozdílnosti mezi francouzským a německým systémem klarinetu (klady a zápory).
  - Oživení pokusů o hru na historické nástroje a jejich kopie.
 • Literatura
  - Sólová díla pro klarinet bez doprovodu (20. stol.).
  - Skladby z období impresionismu ( C. Debussy, M. Ravel).
  - Soudobá literatura pro klarinet - světová.
  - Soudobá literatura pro klarinet - česká.
  - Soudobá literatura pro basový klarinet.
Literatura
  povinná literatura
 • Koukal, B.: Historie a literatura. JAMU, Brno 1991.
  doporučená literatura
 • Brymer, J.: Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995.
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
 • Brixel, E.: Klarinetten Bibliographie. Heinrichschofen Verlag, Wilhelmshaven 1983.
 • Newhill, J. P.: The Basset-Horn & its Music. Rosewood Publications, Third Edition of 2003
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Lawson, C.: The Early Clarinet - A Practical Guide . Cambridge University Press
 • Rice, A. R.: The Baroque Clarinet. Oxford University Press, 1992
 • Kolektiv: The Clarinet. Cambridge university Press 1996.
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H40088KLz