H60102KLl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Vít Spilka (cvičící)
prof. Mgr. Milan Polák (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvovaný předmět H60102KLz - Hra na nástroj I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb klarinetového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla klarinetového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Osnova
 • studium skladeb pozdního baroka, klasicismu a romantismu s důrazem na historicky poučenou interpretaci
 • studium zaměřené na hudbu soudobou se všemi atributy soudobé interpretace
 • sólistická činnost na půdě HF JAMU i mimo školu
 • účast na některé významné mezinárodní soutěži

  LS
 • navázání na zvolenou alternativu specializace a rozvíjení nabytých znalostí v praktické i teoretické oblasti spolu s vyhledáváním optimálních pramenů.
 • studium Mozartova klarinetového koncertu A dur KV 622 v původní verzi pro basetový klarinet
 • studium čtyř významných soudových skladeb pro klarinet (autoři L. Berio, E. Denisov, A. Jolivet, K. Stockhausen)
 • účast na některé významné mezinárodní soutěži
Literatura
  doporučená literatura
 • Guy, L.: .Embouchure Building for Clarinetists, Rivernote Press, 10th Edition, 2011,
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Rehfeldt, P.: New Directions for Clarinet, Scarecrow Press
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Wehle, R.: Clarinet Fundamentals 1: Sound and Articulation, Schott, 2008
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Brymer, J.: Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995.
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60102KLl