H40082KLl Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Milan Polák (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40082KLz - Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií). Cílem předmětu je připravit absolventa s hlubokými znalostmi historie a literatury nástroje a se základními schopnostmi tvoření vědecké práce. Předmět zprostředkuje přehled o historii klarinetu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje (nástroje vzniklé v Egyptě, na Blízkém východě, v Řecku a Římě) i bezprostředních předchůdců v podobě jednoplátkových nástrojů. Dále předmět podrobně mapuje vznik nástroje, jeho vynálezce a první stavitele včetně vývoje konstrukčních charakteristik a technických inovací až po dnešní moderní nástroje obou konstrukčních systémů (francouzský a německý).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- prokazovat hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje daného studijního oboru, hudební historie a orientovat se v zahraniční literatuře;
- vysvětlit historické souvislostí vzniku klarinetu a jeho předchůdců stejně jako konstrukčního vývoje klarinetu i ostatních nástrojů klarinetového typu od počátku 18. století až po dnešek;
- prokazovat znalosti o vynálezcích a konstruktérech nástroje, znát souvislosti jejich spolupráce s klarinetovými virtuosy a orientovat se v současných předních výrobcích klarinetů a jejich příslušenství;
- pojmenovat charakteristiku obou používaných konstrukčních systémů klarinetu (francouzský a německý).
Osnova
 • Dějiny - historicky významní předchůdci klarinetu.
  - Tvůrci prvních klarinetových nástrojů.
  - Význam Josefa Beera.
  - Berthold Fritz.
 • Literatura - počátky klarinetové literatury.
  - První skladby pro chalumeau.
  - Nejstarší klarinetové koncerty (Vivaldi, Molter, Telemann, Stamic, Pokorný).
  - První klarinetové sonáty (Vaňhal, Danzi, Hoffmeister).
  LS
 • Dějiny - bratři Stadlerové a jejich význam (Vídeň).
  - J. X. Lefévre a jeho vynálezy v Paříži.
  - Reformy Iwana Müllera.
  - Vznik německého systému klarinetu.
 • Literatura - stěžejní díla klasicistní klarinetové literatury (Koželuh, Kramář, Vaňhal, Mozart, Stamic, Rosetti).
  - Významná komorní díla období klasicismu s klarinetem (Mozart, Haydn, Beethoven, Kramář, Rejcha, Vaňhal).
Literatura
  povinná literatura
 • Koukal, B.: Historie a literatura. JAMU, Brno 1991.
  doporučená literatura
 • Lawson, C.: The Early Clarinet - A Practical Guide . Cambridge University Press
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
 • Newhill, J. P.: The Basset-Horn & its Music. Rosewood Publications, Third Edition of 2003
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Rice, A. R.: The Baroque Clarinet. Oxford University Press, 1992
 • Brixel, E.: Klarinetten Bibliographie. Heinrichschofen Verlag, Wilhelmshaven 1983.
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.