H40088KLl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Milan Polák (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40088KLz - Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům znalosti v oblasti dějin a literatury klarinetu, potřebných pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na klarinet. Poskytnout studentům systémovou přípravu na SZZ. Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře klarinetu vzniklé ve všech stylových epochách – od méně početných skladeb období baroka přes "zlatý věk klarinetu" – období klasicismu až po literaturu 20. století. Důraz je kladen na získání detailnějšího přehledu vzniku skladeb i jejich historických souvislostí (hudební charakter, stylové zařazení, stupeň obtížnosti, míru virtuozity), stejně jako získání přehledu v poměrně početné sólové a komorní literatuře 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- prokazovat hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje daného studijního oboru, hudební historie a orientovat se v zahraniční literatuře;
- ovládat detailní přehled klarinetové literatury (sólové a komorní) od vrcholného baroka až po současnost;
- znát základní okolnosti vzniku skladeb a dokázat definovat jejich charakteristiku (hudební charakter, stylové zařazení, stupeň obtížnosti, míru virtuozity).
Osnova
 • Dějiny
  - Osobnost H. E. Klosé a jeho reformy.
  - Vznik francouzského systému klarinetu.
  - Další vývoj německého systému klarinetu.
  - Nejvýznamnější reformátoři nástroje (Beer, Lotz, Fritz, Stadlerové, Lefévre, Klosé, Müller, Böhm).
 • Literatura
  - Romantické skladby pro sólový klarinet s doprovodem orchestru i klavíru.
  - Romantická klarinetová literatura komorní (Weber, Schumann, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Fibich, Reinecke, Reger).
  LS
 • Dějiny
  - Závěrečná fáze vývoje francouzského systému klarinetu.
  - Význam reforem Theobalda Böhma.
  - Drobná závěrečná vylepšení klarinetu a přínosy jednotlivých nástrojářských firem.
  - Rozdílnosti mezi francouzským a německým systémem klarinetu (klady a zápory).
  - Oživení pokusů o hru na historické nástroje a jejich kopie.
 • Literatura
  - Sólová díla pro klarinet bez doprovodu (20. stol.).
  - Skladby z období impresionismu ( C. Debussy, M. Ravel).
  - Soudobá literatura pro klarinet - světová.
  - Soudobá literatura pro klarinet - česká.
  - Soudobá literatura pro basový klarinet.
Literatura
  povinná literatura
 • Koukal, B.: Historie a literatura. JAMU, Brno 1991.
  doporučená literatura
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
 • Rice, A. R.: The Baroque Clarinet. Oxford University Press, 1992
 • Brixel, E.: Klarinetten Bibliographie. Heinrichschofen Verlag, Wilhelmshaven 1983.
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Brymer, J.: Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995.
 • Lawson, C.: The Early Clarinet - A Practical Guide . Cambridge University Press
 • Kolektiv: The Clarinet. Cambridge university Press 1996.
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Newhill, J. P.: The Basset-Horn & its Music. Rosewood Publications, Third Edition of 2003
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H40088KLl