Dramatická umění (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DPHZX01 Základy vědecké práce • 100 %
DIFA:DPHZX02 Metody teatrologického výzkumu • 100 %
DIFA:DPHZ101 Doktorský seminář I • 100 %
DIFA:DPHZ102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 100 %
DIFA:DPHZX06 Psychologie • 88 %
DIFA:DPHZX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 88 %
DIFA:DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu • 50 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 50 %
DIFA:DPHLX06 Psychologie • 50 %
DIFA:DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 50 %
DIFA:DPHL101 Doktorský seminář I • 50 %
DIFA:DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 50 %
DIFA:DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu • 50 %
DIFA:DPHZX04 Estetika divadla a dramatu • 50 %
DIFA:DPHZX05 Filozofie • 50 %
DIFA:DPHZX07 Umění ve vztahu ke společenským vědám • 50 %
DIFA:DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 50 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 13 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 13 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 13 %
2. semestr
DIFA:DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu • 60 %
DIFA:DPHLX04 Estetika divadla a dramatu • 60 %
DIFA:DPHLX06 Psychologie • 60 %
DIFA:DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 60 %
DIFA:DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 60 %
DIFA:DPHL101 Doktorský seminář I • 60 %
DIFA:DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 60 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DPHZX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 100 %
DIFA:DPHZ201 Doktorský seminář II • 100 %
DIFA:DPHZ202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 100 %
DIFA:DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 91 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 55 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 55 %
DIFA:DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 55 %
DIFA:DPHL201 Doktorský seminář II • 55 %
DIFA:DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 55 %
DIFA:DPHZX05 Filozofie • 55 %
DIFA:DPHZX07 Umění ve vztahu ke společenským vědám • 55 %
DIFA:DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu • 45 %
DIFA:DPHZX04 Estetika divadla a dramatu • 45 %
DIFA:DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 45 %
4. semestr
DIFA:DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 40 %
DIFA:DPHL201 Doktorský seminář II • 40 %
DIFA:DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 40 %
DIFA:DPHLX04 Estetika divadla a dramatu • 30 %
DIFA:DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 30 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 20 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DPHZX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 89 %
DIFA:DPHZ301 Doktorský seminář III • 89 %
DIFA:DPHZ302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 89 %
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 33 %
DIFA:DPHL301 Doktorský seminář III • 33 %
DIFA:DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 33 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 22 %
DIFA:DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 22 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 11 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 11 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 11 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design • 11 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 11 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 11 %
DIFA:DPHLX12 Cizí jazyk – Ruština • 11 %
DIFA:DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština • 11 %
DIFA:DPHZX12 Cizí jazyk – Ruština • 11 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 11 %
6. semestr
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 38 %
DIFA:DPHL301 Doktorský seminář III • 38 %
DIFA:DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 38 %
DIFA:DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 13 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 13 %
DIFA:DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 13 %
DIFA:DPHZ401 Doktorský seminář IV • 13 %
DIFA:DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 13 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 13 %
4. ročník
7. semestr
DIFA:DPHZ401 Doktorský seminář IV • 73 %
DIFA:DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 73 %
DIFA:DPHL401 Doktorský seminář IV • 64 %
DIFA:DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 64 %
8. semestr
DIFA:DPHL401 Doktorský seminář IV • 42 %
DIFA:DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 42 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 33 %
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 17 %
DIFA:DPHZ401 Doktorský seminář IV • 17 %
DIFA:DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 17 %

Údaje byly předpočítány: 2. 12. 2023 11:20

Všechny obory fakulty