Hra na fagot (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:H60096Z Hra na kontrafagot • 100 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374Z Výroba strojků II - fagot • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60096L Hra na kontrafagot • 100 %
HF:H60104FAL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FA Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374L Výroba strojků II - fagot • 100 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H60096Z Hra na kontrafagot • 50 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 50 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H60374Z Výroba strojků II - fagot • 50 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FAL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109FAZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FAL Metodika II • 100 %
HF:H60231FAZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247FAL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60247FAZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 67 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 67 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H61005 Historický fagot • 67 %
HF:H61005A Historický fagot • 67 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1107CL Volitelný klavír III • 33 %
HF:HF1107CZ Volitelný klavír III • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60375 Výroba strojků III - fagot • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %

Údaje byly předpočítány: 18. 5. 2024 11:23

Všechny obory fakulty