DIFA TAPDAV Dance and Movement Theatre and Education
Name in Czech: Taneční a pohybové divadlo a výchova
Bachelor's combined specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: DIFA Div_vych:B Drama and Education

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDZ102Theory dance and movement theater H. Halberstadtkz 10/0/502 1-
DIFA:DTDZ103Modern dance with the methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 1-
DIFA:DTDZ104History and Music Theory H. Halberstadtkz 10/0/201 1-
DIFA:DTDZ105Classical dance methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 1-
DIFA:DTDZ106History of dance H. Halberstadtzk 10/0/502 1-
DIFA:DTDZ109Introduction to folk dances and folk culture H. Halberstadtkz 10/0/201 1-
DIFA:DTDZ110Children's folklore and dance formation H. Halberstadtkz 10/10/102 1-
DIFA:DTDZ111Folk dance methodology H. Halberstadtzk 20/10/302 1-
DIFA:DTDZY01Entrance Course – Theatre and Education workshop V. Broulíkováz 40/0/0 4 dny.1 1P
DIFA:DTDZY02Movement Theatre V. Broulíkováz 12/5/452 1P
DIFA:DTDZY03Workshop I V. Broulíkováz 40/0/02 1P
DIFA:DTDZY11History of Theatre I V. Cejpekzk 10/0/453 1Z
DIFA:DTDZY12Pedagogy - Introduction V. Broulíkovázk 10/0/452 1Z
DIFA:DTDZY13General Psychology V. Broulíkovázk 10/0/452 1Z
DIFA:DTDZY14Practical Training – Seminar V. Broulíkováz 0/5/01 1Z
29 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDL102Theory dance and movement theater H. Halberstadtkz 10/0/502 2-
DIFA:DTDL103Modern dance with the methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 2-
DIFA:DTDL104History and Music Theory H. Halberstadtkz 10/0/201 2-
DIFA:DTDL105Classical dance methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 2-
DIFA:DTDL106History of dance H. Halberstadtzk 10/0/502 2-
DIFA:DTDL109Introduction to folk dances and folk culture H. Halberstadtkz 10/0/201 2-
DIFA:DTDL110Children's folklore and dance formation H. Halberstadtkz 10/10/102 2-
DIFA:DTDL111Folk dance methodology H. Halberstadtzk 20/10/302 2-
DIFA:DTDLY01Common practice I V. Broulíkováz 0/0/102 2P
DIFA:DTDLY02Movement Theatre V. Broulíkováz 12/5/452 2P
DIFA:DTDLY11History of Theatre II V. Cejpekzk 10/0/453 2Z
DIFA:DTDLY12Pedagogy - Introduction V. Broulíkovázk 10/0/452 2Z
DIFA:DTDLY13General Psychology V. Broulíkovázk 10/0/452 2Z
DIFA:DTDLY14Practical Training – Seminar V. Broulíkováz 0/5/01 2Z
28 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDZ202Modern Dances - methodology H. Halberstadtzk 7.5/5/252 3-
DIFA:DTDZ203Classical Dance - methodology H. Halberstadtzk 7.5/5/252 3-
DIFA:DTDZ204Folk Dances - methodology H. Halberstadtzk 7.5/5/252 3-
DIFA:DTDZ205Methodology of dance and movement education H. Halberstadtzk 10/5/352 3-
DIFA:DTDZ206Dance improvisation H. Halberstadtkz 5/7/202 3-
DIFA:DTDZ207History of Dance H. Halberstadtkz 5/0/302 3-
DIFA:DTDZ208History and Theory of Music H. Halberstadtkz 5/0/301 3-
DIFA:DTDZ209History of Visual Arts H. Halberstadtkz 5/0/301 3-
DIFA:DTDZY04Physical Theatre II V. Broulíkovákz 2.5/5/262 3P
DIFA:DTDZY05Common Practice II V. Broulíkováz 0/52/132 3P
DIFA:DTDZY06Workshop II V. Broulíkováz 0/20/04 3P
DIFA:DTDZY15History of Theatre III V. Cejpekzk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY16History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY17Pedagogy V. Broulíkovázk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY18Developmental Psychology V. Broulíkovázk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY19Practice Seminar II V. Broulíkováz 0/5/01 3Z
31 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDL202Modern Dances - methodology H. Halberstadtzk 7.5/5/252 4-
DIFA:DTDL203Classical Dance - methodology H. Halberstadtzk 7.5/5/252 4-
DIFA:DTDL204Folk Dances - methodology H. Halberstadtzk 7.5/5/252 4-
DIFA:DTDL205Methodology of dance and movement education H. Halberstadtzk 10/5/352 4-
DIFA:DTDL206Dance improvisation H. Halberstadtkz 5/7/202 4-
DIFA:DTDL207History of Dance H. Halberstadtzk 5/0/302 4-
DIFA:DTDL208History and Theory of Music H. Halberstadtkz 5/0/301 4-
DIFA:DTDL209History of Visual Arts H. Halberstadtkz 5/0/301 4-
DIFA:DTDLY04Physical Theatre II V. Broulíkovákz 2.5/5/242 4P
DIFA:DTDLY05Common Practice II V. Broulíkováz 0/48/122 4P
DIFA:DTDLY15History of Theatre IV V. Cejpekzk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY16History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY17Pedagogy V. Broulíkovázk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY18Developmental Psychology V. Broulíkovázk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY19Practice Seminar II V. Broulíkováz 0/5/01 4Z
DIFA:DTDLY21Bachelor Graduation Work - seminar V. Broulíkováz 0/12/242 4Z
DIFA:DTDLY22Bachelor Graduation Project – Seminar V. Broulíkováz 0/5/51 4Z
30 credits

3 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDZ301Classical dance methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 5-
DIFA:DTDZ303Folk Tanes methodology H. Halberstadtzk 20/10/302 5-
DIFA:DTDZ304Basics of choreography H. Halberstadtkz 10/5/452 5-
DIFA:DTDZ305Analysis and selection of music master H. Halberstadtz 10/5/151 5-
DIFA:DTDZ309History of dance H. Halberstadtkz 10/0/502 5-
DIFA:DTDZY07Bachelor Graduation Project V. Broulíkováz 0/0/302 5P
DIFA:DTDZY08Movement Theatre V. Broulíkovákz 0/5/452 5P
DIFA:DTDZY09Systematic Practical Training V. Broulíkováz 0/0/102 5P
DIFA:DTDZY10Workshop III V. Broulíkováz 40/0/02 5P
DIFA:DTDZY20Bachelor's Dissertation V. Broulíkováz 0/0/42 5Z
DIFA:DTDZY21Bachelor Graduation Work - seminar V. Broulíkováz 0/5/01 5Z
DIFA:DTDZY22Bachelor Graduation Project – Seminar V. Broulíkováz 5/0/01 5Z
DIFA:DTDZY23Didactics of Theatre and Education V. Broulíkovázk 10/0/452 5Z
DIFA:DTDZY24Social Psychology V. Broulíkovázk 5/0/452 5Z
DIFA:DTDZY25Systematic Practical Training – Seminar III V. Broulíkováz 0/5/01 5Z
DIFA:DVDZY22Modern Dances - methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 5-
30 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDL301Classical dance methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 6-
DIFA:DTDL303Folk Tanes methodology H. Halberstadtzk 20/10/302 6-
DIFA:DTDL304Basics of choreography H. Halberstadtkz 10/5/452 6-
DIFA:DTDL305Analysis and selection of music master H. Halberstadtz 10/5/151 6-
DIFA:DTDL309History of dance H. Halberstadtkz 10/0/502 6-
DIFA:DTDLY07Bachelor Graduation Project V. Broulíkováz 0/0/356 6P
DIFA:DTDLY08Movement Theatre V. Broulíkovákz 0/5/452 6P
DIFA:DTDLY09Systematic Practical Training V. Broulíkováz 0/0/102 6P
DIFA:DTDLY20Bachelor's Dissertation V. Broulíkováz 0/0/168 6Z
DIFA:DTDLY23Didactics of Theatre and Education V. Broulíkovázk 10/0/452 6Z
DIFA:DTDLY24Social Psychology V. Broulíkovázk 5/0/452 6Z
DIFA:DTDLY25Systematic Practical Training – Seminar III V. Broulíkováz 0/5/01 6Z
DIFA:DVDLY22Modern Dances - methodology H. Halberstadtzk 20/10/603 6-
36 credits

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX43Juggling S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX44Tap Dance S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DDVZX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 --
17 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX43Juggling S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAALX44Tap Dance H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX46Salon of Creative Writing S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Sítko Festival - support S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDVLX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX12International Theatre Festival – Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX18Theatre Project - Region, place, history S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 --
25 credits