HF TROMBON Hra na trombon
Název anglicky: Trombone
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40082TRzDějiny a literatura nástroje I R. Kozánekz 1/0/11 P P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/2/02 Z P
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 Z P
HF:H60102TRzHra na nástroj I R. Kozánekkz 0/2/2815 P P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60185NDzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/43 P P
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 P P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 P P
29 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40082TRlDějiny a literatura nástroje I R. Kozánekzk 1/0/11 P P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 Z P
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 Z P
HF:H60102TRlHra na nástroj I R. Kozánekkz 0/2/2815 P P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60185NDlKomorní hra I V. Spilkakz 0/2/64 P P
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/2/23 P P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 P P
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 Z P
33 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40088TRzDějiny a literatura nástroje II R. Kozánekz 1/0/11 P P
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 Z P
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 P P
HF:H60105TRzHra na nástroj II R. Kozánekz 0/2/85 P P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 P P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/010 Z P
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 Z P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40088TRlDějiny a literatura nástroje II R. Kozánekz 1/0/11 P P
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 Z P
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 P P
HF:H60105TRlHra na nástroj II R. Kozánekz 0/2/85 P P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 Z P
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 P P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/0/010 Z P
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 Z P
35 kreditů