H60105TRl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (cvičící)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H60105TRz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb trombonového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na trombon, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
  • Příprava absolventského recitálu sestaveného z nejzávažnějších skladeb trombonového koncertantního repertoáru (J. Matěj, N. Rota, G. Jacob, H. Tomasi, K. Serocki, D. Bourgeois, J. G. Albrechtsberger, L. Mozart apod.).
  • Využití vrcholných skladeb pro sólový trombon (L. Berio, V. Persichetti, I. Xenakis, J. Naulais apod.).
Literatura
    doporučená literatura
  • Wick, D.: Trombone Technique. Oxford University press. 1971. info
  • Lafosse, A.: Traite de pedagogue du trombone á coulisse. Leduc 1966. info
  • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
  • Herbert T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60105TRl