HF HOBOJ Hra na hoboj
Název anglicky: Oboe
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082HOzDějiny a literatura nástroje I J. Likinz 1/0/11 1P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60102HOzHra na nástroj I J. Likinkz 0/2/2815 1P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 1Z
HF:H60185NDzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/43 1P
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 1P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 1P
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082HOlDějiny a literatura nástroje I J. Likinzk 1/0/11 2P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60102HOlHra na nástroj I J. Likinkz 0/2/2815 2P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 2Z
HF:H60185NDlKomorní hra I V. Spilkakz 0/2/64 2P
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/2/23 2P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 2P
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 2Z
33 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088HOzDějiny a literatura nástroje II J. Likinz 1/0/11 3P
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 3P
HF:H60105HOzHra na nástroj II J. Likinz 0/2/85 3P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 3Z
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 3Z
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
36 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088HOlDějiny a literatura nástroje II J. Likinz 1/0/11 4P
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 4P
HF:H60105HOlHra na nástroj II J. Likinz 0/2/85 4P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 4Z
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 4P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 4Z
34 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné